Oznamy

Oznamy 11.03.2018

Termíny stretnutí v týždni 12.-18.03.2018
pondelok 16:30 – stretnutie staršovstva
utorok 08:30 – Detské centrum Lietajúci balón
streda 18:00 – Mládež M+
štvrtok 08:30 – Detské centrum Lietajúci balón
piatok – stretnutie dorastu a mladšej mládeže NEBUDE, pôjde sa na mládežnícku konferenciu

Pripomíname, že cez víkend 16.-18.03. bude Česko-slovenská konferencia mládeže BJB, ku ktorej sa pridáme v nedeľu ráno o 10:00 v aule Beliana na Tajovského 40 (Filozofická fakulta UMB).
Tento rok bude opäť priamy prenos z konferencie. Pre sledovanie prenosu použite nasledovný odkaz: mk.baptist.sk
Časy prenosov:
piatok 16.03.2018: 19:00-20:45
sobota 17.03.2018: 09:00-10:30
sobota 17.03.2018: 19:30-21:15
nedeľa 18.03.2018: 10:00-11:45

V sobotu sme pozvaní, aby sme sa zúčastnili vystúpenia „Flash Mob„, ktoré začne o 12:30 s piesňou “Keď Boží Syn nás navštívil”. Vystúpenie bude v centrálnej časti Europa Shopping Center v Banskej Bystrici. Viac info u brata Šrankotu (tel.: 0948 903020).

V nedeľu 18.03. bohoslužby v našom zhromaždení nebudú!

V pondelok 19.03. o 17:00 bude Tvorivníček. Prosíme záujemcov, aby sa prihlásili zapísaním na papier, ktorý visí na nástenke.

V sobotu 24.03. pozývame všetkých mužov na raňajky, ktoré budeme mať spolu s bratmi z Cirkvi bratskej od 08:00 do 11:00 v jedálni ZŠ Narnia (Okružná 2).
Kvôli nákupu a príprave (tentokrát v réžii) sa prosím nahláste najneskôr do 22.03. do 12:00 na nástenke v zhromaždení, mailom či SMS u kazateľa B.Uhrina.

Na Kvetnú nedeľu (25.04.) bude kázať brat Pavel Hanes.
Na Veľký piatok sa stretneme spolu s ostatnými spoločenstvami o 17:00 v aule Gymnázia Andreja Sládkoviča a na Veľkonočnú nedeľu (01.04.) o 10:00 v našom zhromaždení.

Už niekoľko rokov SEVIN spoluorganizuje konferenciu Máme čo zvestovať.
Tento rok to bude 05.-07.04. v Poprade s veľmi dôležitou témou: Evanjelizácia prostredníctvom cirkevného zboru. Ešte sú voľné miesta, takže registrácia zostáva otvorená do 15.03. Registrovať sa môžete na stránke mcz.cb.sk

Sestra Jarmila Balážová z Košíc pripomína, že na Československú konferenciu sestier 2018 v Košiciach (04.-06.05.2018) je možné prihlásiť sa do 15.03.2018.

 

Oznamy 04.02.2018

Termíny stretnutí v týždni 05.-11.02.2018
utorok 08:30 Detské centrum Lietajúci balón
utorok 18:00 študijná skupinka sestier a študijná skupinka bratov
utorok 19:00 modlitby a zdieľanie (Marián Valent)
streda 18:00 stretnutie staršej mládeže
štvrtok 08:30 Detské centrum Lietajúci balón
piatok 16:30 stretnutie dorastu
piatok 17:30 stretnutie mladšej mládeže

V nedeľu 11.02.2018 o 13:00 bude stretnutie manželských párov; stretnutie vedú Ivan a Petra Sedliačikovci, téma je „Financie v rodine“. Stráženie detí je zabezpečené do 15:00.

V pondelok 19.02.2018 o 17:00 bude Tvorivníček

V nedeľu 25.02.2018 bude spoločný obed a o 13:00 zborové zhromaždenie s veľmi dôležitými bodmi programu:
1) voľby Rady a komisií BJB
2) príprava volieb nového staršovstva; otázky o budúcnosti našich kazateľov
3) predstavenie vízie novej misijnej práce R. Nagypála v Revúcej od leta 2018
4) oprava kotolne BJB BB: projekt, realizátor, financovanie
5) postoj zboru k návrhu P. Hanesa zrušiť historické uznesenie Výročnej konferencie BJB z r. 1966 ohľadne letničného učenia

01.-04.03.2018 sa uskutoční Manželský motivačný víkend Račkovej doline

16.-18.03. 2018 – Konferencia mládeže BJB v SR a ČR (Filozofická fakulta na ul. Tajovského)