• V meste
  • S Kristom
  • Pre ľudí

Vitajte

Ak ste tu prvýkrát, budeme radi, keď sa rozhliadnete a prečítate si o nás základné informácie. Najlepšie však bude, ak osobne navštívite naše nedeľné bohoslužby o 10:00 alebo ktorúkoľvek aktivitu, o ktorej sa dočítate na tejto stránke. Ste srdečne vítaní.

Prečítajte (a pozrite) si o nás viac

Aktuálne

Na základe aktuálneho vývoja situácie ohľadom šírenia koronavírusu a nariadenia krízového štábu o zrušení hromadných podujatí oznamujeme, že sa až do odvolania rušia všetky zborové aktivity vrátane nedeľných bohoslužieb.
Viaceré aktivity vrátane nedeľných bohoslužieb však pokračujú online. Kliknite na link nižšie a v časti "aktuálne oznamy" nájdete odkazy, cez ktoré sa môžete pripojiť, resp. sledovať nás...

Kalendár / Oznamy / Newsletter

Motto

Ježiš pristúpil a povedal učeníkom:
"Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta."
(Evanjelium podľa Matúša 28:18-20)