• V meste
  • S Kristom
  • Pre ľudí

Vitajte

Ak ste tu prvýkrát, budeme radi, keď sa rozhliadnete a prečítate si o nás základné informácie. Najlepšie však bude, ak osobne navštívite naše nedeľné bohoslužby o 10:00 alebo ktorúkoľvek aktivitu, o ktorej sa dočítate na tejto stránke. Ste srdečne vítaní.

Prečítajte (a pozrite) si o nás viac

Aktuálne

Nedeľné bohoslužby majú aj v živote nášho zboru výnimočné miesto. Ale uvedomujeme si, že napríklad na budovanie vzťahov vo vnútri nášho spoločenstva nedeľa ani zďaleka nestačí. Preto na pôde nášho zboru - ako aj mimo nej - pripravujeme medzi každými dvoma nedeľami niekoľko pravidelných, či jednorázových aktivít.
Prečítajte si aktuálne oznamy, nahliadnite do zborového kalendára alebo sa prihláste na odber newslettera a neunikne vám nič z toho, čo sa u nás v zbore deje. Radi vás uvidíme!

Kalendár / Oznamy / Newsletter

Motto

Ježiš pristúpil a povedal učeníkom:
"Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta."
(Evanjelium podľa Matúša 28:18-20)