Sociálne služby

Projekt Omba
Misijný projekt zameraný na podporu a pomoc pre Keňu je súčasťou programu Partneri v nádeji a zastrešuje ho organizácia Wycliffe Slovakia. Už tretí rok je projekt OMBA súčasťou našich pravidelných modlitebných, charitatívnych a športových aktivít. O situácii v Keni dostávame každé tri mesiace informácie z Wycliffe Slovakia. Vďaka tejto službe sa spolu s deťmi učíme vytrvalo myslieť aj na iných a deliť sa s tým, čo máme.
Kontakt: Soňa Antalíková, antalikp (@) stonline (.) sk
Viac na wycliffe.sk

Al-Anon
Skupiny Al-Anon nie sú spojené so žiadnou náboženskou skupinou, nie sú teda ani priamo aktivitou Bratskej jednoty baptistov. Spoločenstvo príbuzných a priateľov alkoholikov sa však stretáva v našich priestoroch už 13 rokov a navštevujú ho aj niekoľkí naši členovia. Pravidelne dvakrát do mesiaca sa u nás stretne zhruba 6-20 účastníkov rôzneho veku, pohlavia a vzťahu k závislej osobe – dospelé deti, manželky, matky alkoholikov. Ich stretnutia sú otvorené.
Kontakt: Alenka Kizeková, 0905 112 302, kizekova.alena (@) gmail (.) com
Viac na alanonslovensko.sk

Anonymní alkoholici (AA)
Spoločenstvo ľudí, ktorí stratili schopnosť ovládať pitie alkoholu, sa pravidelne stretáva každý týždeň v našich priestoroch na Hornej Striebornej taktiež už 13 rokov. Skupina aktívne odovzdáva posolstvo triezveho života „hľadajúcim, liečiacim sa i doliečujúcim sa“. Pomáha pacientom CPLZD Cesta k nemocnici, pacientom na OLUP – Predná Hora, novej skupine AA v Ružomberku a niektorí členovia usilovne pracujú v redakčnej rade časopisu Prameň, určeného pre vnútornú potrebu AA. Ich stretnutia sú otvorené, viac informácií nájdete priamo na web stránke.
Kontakt: Anina Škrabská, 0910 910 627, skrabskaanna (@) gmail (.) com
Viac na alkoholici-anonymni.sk

Misijno-sociálny projekt BJB v SR na Ukrajine
Náš zbor sa spolu s ostatnými spoločenstvami združenými v BJB v SR zapojil v rokoch 2012-2015 do misijno-sociálneho projektu na Ukrajine. Naše modlitby a finančná podpora boli zamerané na podporu troch rodín s osvojenými deťmi v Gruševe a Jablunivke a Mukačeve. Pomohli sme im získať nové 9-miestne auto, skvalitniť bývanie pre deti a čiastočne pokryť potreby súvisiace s ich vzdelávaním.
Viac na baptist.sk