Pre mladých

Dorast
Deti vo veku 11 – 14 rokov sa stretávajú v piatok o 17:00. Študujú spolu Bibliu a preberajú praktické otázky súvisiace so životom kresťana. Stretnutia sú príležitosťou porozprávať sa o vlastných skúsenostiach a hľadaní. Povzbudzujeme ich k tomu, aby sa doma pravidelne modlili, čítali Bibliu a uvádzali jej výzvy do praxe. Okrem pravidelných piatkových stretnutí vytvárame priestor na posilňovanie vzájomných vzťahov – pripravujeme spoločné víkendovky, hráme spoločenské hry, pozeráme filmy a občas aj na turistike zablúdime.
Kontakt: Megy Schabjuková: schabjukova (@) gmail (.) com, Martin Schabjuk: schabjuk (@) gmail (.) com

Mládež M+
Mladí ľudia vo veku 14 – 20 rokov sa stretávajú každý týždeň v stredu o 17:00. Stretnutia sú vždy otvorené aj pre nových študentov alebo mladých pracujúcich. Počas školského semestra prebiehajú diskusie na témy, ktoré si zvolia sami mládežníci. Zvyčajne sú pripravené aj hry a spoločné chvály. Mimo semestra je obsah stretnutí voľnejší, stretávame sa v menších skupinkách kde študujeme Božie slovo a máme spoločné zdieľanie, modlitby. Našim cieľom je spoznávať Božiu lásku, spoločne duchovne rásť a niesť dobrú správu o Kristovi tam, kde žijeme.
Kontakt: Marek Nosko: m.nosko224 @ gmail.com

FB skupina: M+ mládež