Pre mladých

Dorast
Deti vo veku 11 – 14 rokov sa stretávajú v piatok o 16:30. Študujú spolu Bibliu a preberajú praktické otázky súvisiace so životom kresťana. Stretnutia sú príležitosťou porozprávať sa o vlastných skúsenostiach a hľadaní. Povzbudzujeme ich k tomu, aby sa doma pravidelne modlili, čítali Bibliu a uvádzali jej výzvy do praxe. Okrem pravidelných piatkových stretnutí vytvárame priestor na posilňovanie vzájomných vzťahov – pripravujeme spoločné víkendovky, hráme spoločenské hry, pozeráme filmy a občas aj na turistike zablúdime.
Kontakt: Megy Schabjuková: schabjukova (@) gmail (.) com, Martin Schabjuk: schabjuk (@) gmail (.) com

Mladšia mládež / M+ teen
Tínedžeri vo veku 14 – 17 rokov sa stretávajú v piatok o 16.30. V súčasnosti spoločne študujeme Bibliu, skúmame aký je Boh, aké má Boh zámery s nami, ako sa máme podľa Biblie zachovávať v každodenných situáciách a taktiež sledujeme český televízny program určený pre mladých ľudí – EXIT 316 MISE. Okrem toho radi diskutujeme na aktuálne témy a zabávame sa pri čaji alebo teplej čokoláde, podnikáme rôzne spoločné aktivity, výlety, radi pozeráme dobré filmy, pripravujeme si rôzne dobroty…
Kontakt: Martin Schabjuk: schabjuk (@) gmail (.) com

Klub moderných spoločenských hier
V nedeľu o 16.00 sa v Komunitnom centre v Sásovej stretávajú deti a teenageri, aby si spolu zahrali spoločenské hry, zabavili sa alebo sa len tak opäť porozprávali s kamarátmi. Dvere sú otvorené pre každého. Vďaka jednoduchej voľnočasovej aktivite sa spoznávame s deťmi a tínedžermi z miestneho sídliska. Tí, ktorí majú záujem, sa potom môžu zúčastniť aj stretnutí s jasným kresťanským posolstvom ako sú Rock Solid kluby v Sásovej alebo stretnutia v našom spoločenstve na Hornej Striebornej.
Kontakt: Martin Schabjuk: schabjuk (@) gmail (.) com

Mládež M+
Mladí ľudia vo veku 17 – 30 rokov sa stretávajú každý týždeň v stredu o 18.00. Stretnutia sú vždy otvorené aj pre nových študentov alebo mladých pracujúcich. Počas školského semestra prebiehajú diskusie na témy, ktoré si zvolia sami mládežníci. Zvyčajne sú pripravené aj hry a spoločné chvály. Mimo semestra je obsah stretnutí voľnejší, stretávame sa v menších skupinkách kde študujeme Božie slovo a máme spoločné zdieľanie, modlitby. Našim cieľom je spoznávať Božiu lásku, spoločne duchovne rásť a niesť dobrú správu o Kristovi tam, kde žijeme.
Kontakt: Graham Leeder: grahamleeder (@) gmail (.) com

FB skupina: M+ mládež