Nedeľné bohoslužby

Každú nedeľu sa stretávame o 10:00, aby sme spoločne chválili Boha a nechali sa meniť Jeho Slovom. Priebeh bohoslužieb je neformálny, upravujeme ho podľa aktuálnych príležitostí. Vždy však zahŕňajú uctievanie, modlitby a kázeň.

Stretnutia sú otvorené – privítame medzi sebou kresťanov aj ľudí, ktorí ešte len hľadajú svoj vzťah k Bohu.

Úvod bohoslužieb patrí zvyčajne piesňam na oslavu Boha. Niekedy nás vedie hudobná skupina, inokedy spievame v sprievode klavíra. V prvej časti sa tiež zvyčajne modlíme za aktuálne potreby, napr. na začiatku školského roka za žiakov a učiteľov. Formou stručných oznamov si pripomenieme podujatia počas nasledujúceho týždňa a deti v tom čase môžu odísť do inej miestnosti, kde je pre ne pripravený detský program. Dominantnou časťou bohoslužieb je kázeň. Zamyslenie nad textom z Biblie nás pozýva do hlbšieho spoločenstva s Bohom a povzbudzuje nás v nasledovaní Krista. Prvú nedeľu v mesiaci tiež spoločne slávime Pánovu večeru – pripomíname si poslednú večeru Pána Ježiša Krista jedením chleba a pitím vína (hroznovej šťavy).