Nedeľné bohoslužby

Každú nedeľu sa stretávame o 10:00, aby sme spoločne chválili Boha a nechali sa meniť Jeho Slovom. Priebeh bohoslužieb je neformálny, upravujeme ho podľa aktuálnych príležitostí. Vždy však zahŕňajú uctievanie, modlitby a kázeň.

Stretnutia sú otvorené – privítame medzi sebou kresťanov aj ľudí, ktorí ešte len hľadajú svoj vzťah k Bohu.

Úvod bohoslužieb patrí zvyčajne piesňam na oslavu Boha. Niekedy nás vedie hudobná skupina, inokedy spievame v sprievode klavíra. V prvej časti sa tiež zvyčajne modlíme za aktuálne potreby, napr. na začiatku školského roka za žiakov a učiteľov. Formou stručných oznamov si pripomenieme podujatia počas nasledujúceho týždňa a deti v tom čase môžu odísť do inej miestnosti, kde je pre ne pripravený detský program. Dominantnou časťou bohoslužieb je kázeň. Zamyslenie nad textom z Biblie nás pozýva do hlbšieho spoločenstva s Bohom a povzbudzuje nás v nasledovaní Krista. Prvú nedeľu v mesiaci tiež spoločne slávime Pánovu večeru – pripomíname si poslednú večeru Pána Ježiša Krista jedením chleba a pitím vína (hroznovej šťavy).

 

Najbližšia séria kázní

Vo februári a v marci sa budeme zamýšľať nad výrokom „Nezáleží na tom, koľko máš, ale na tom, čo robíš s tým, čo máš“ a pozrieme sa na to, čo Biblia hovorí o našom vzťahu k peniazom.

11.02.2018 | Dobrý sluha, zlý pán
Ježiš hovoril o peniazoch takmer vždy a všade. Ale očividne nie pre to, lebo by ich chcel. Bol chudobným tesárom. Hovoril však o ich sile a o tom, čo môžu spôsobiť ľudskému srdcu, lebo bez ohľadu na to, koľko ich máme, nikdy ich nemáme dosť.

18.02.2018 | Čo by urobil Judáš?
Auto, byt, bicykel, oblečenie. Ak si ich požičiame, vážime si ich. Často viac ako svoje. Lenže čo ak peniaze, ktoré máme na svojom účte, nie sú naše?

25.02.2018 | Viac ako vlastnosť
Keď máme problém, zvyčajne sa modlíme. Dokonca aj ľudia, ktorí v Boha neveria. Boh je naša posledná záchrana, nie prvá pomoc. Čo ak existuje spôsob, ako Boha pozvať do oblasti našich peňazí pred tým, ako príde problém?

04.03.2018 | Prekvapenie
Keby si mohol povedať jednu vec, ktorú by si chcel, aby všetci vedeli o peniazoch, čo by si povedal? Dvaja ľudia naberú odvahu a prehovoria.

11.03.2018 | Koho obraz je na tebe?
„Máme cisárovi platiť dane?“ spýtali sa raz Krista. Jeho odpoveď však znela ostrejšie ako britva a zasiahla hlbšie ako boli pripravení. Po jeho odpovedi ostali v úžase. A my s nimi.