Vedenie zboru

Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Banskej Bystrici je samostatný vo svojich rozhodovaniach a v spravovaní svojich záležitostí. Spolupracuje s ostatnými baptistickými zbormi združenými v Bratskej jednote baptistov.

Kazateľ

Miloš Masarik
Vyštudoval som na Husitskej teologickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe (Mgr.) a následne na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB v Banskej Bystrici (PhD.). Kazateľom banskobystrického zboru som bol od roku 2021. Predtým som 10 rokov pôsobil ako kazateľ v Ružomberku. Zaujíma ma biblická teológia, duchovná formácia mládeže, sociálna práca v cirkvi… Spolu s manželkou sme založili Inštitút teológie, misie a sociálnej práce, prostredníctvom ktorého vydávame kresťanskú odbornú literatúru, realizujeme kurzy pre duchovných na rôznych pozíciách. S manželkou Dankou máme dve dcéry.

Staršovstvo

Staršovstvo je kolektívnym vedením miestneho zboru. Jeho členovia spolu s kazateľmi koordinujú aktivity spoločenstva a vedú ho po duchovnej stránke. Pracujú na dobrovoľnej báze a sú volení členmi zboru na 4-ročné obdobie.

Ondrej Pliešovský

Pochádzam z Jelšavy, do Banskej Bystrice som prišiel pred 12 rokmi za mojou budúcou manželkou Ľubkou, s ktorou máme dvoch synov. Vyštudoval som drevárstvo na Technickej univerzite vo Zvolene a v súčasnosti pracujem v spoločnosti, ktorá sa zaoberá predajom tepelných čerpadiel. Som technicky zameraný človek, momentálne sa venujem okrem rodiny a zboru rekonštrukcii nášho rodinného domu. Mám rád športy ako florbal, hokej, cyklistiku, či volejbal, rád si sem-tam zahrám aj nejaké netradičné športy a mám veľmi rád aj prechádzky lesom, na ktoré mám momentálne menej času.

Zbor BJB v Banskej Bystrici je mojím domovským zborom, odkedy som sa sem prisťahoval a stal sa jeho členom. Byť členom staršovstva je pre mňa česť, ale zároveň aj obrovská výzva a zodpovednosť. Túžim byť oporou pre tento zbor tak, ako mi bol on oporou doteraz.

.

Mgr. Martin Schabjuk

Mam privilégium mať úžasnú manželku a 2 chalanov. Rád trávim čas s teenagermi na doraste i mimo neho. Mojou túžbou je, aby mladí spoznali Boha a našli v ňou pevné základy pre fungovanie vo svojom živote a aj v súčasnej spoločnosti. Mám rád turistiku, cestovanie, dobré knihy a hranie spoločenských hier.

Prof. ThDr. Albín Masarik, PhD.
Vyštudoval som na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.) a následne som pôsobil ako kazateľ cirkevného zboru BJB v Poprade. Neskôr som sa stal vyučujúcim na Katedre teológie a katechetiky v B. Bystrici, kde som sa v priebehu tridsiatich rokov venoval viac než 250 študentom a dosiahol titul profesor teológie. Zaujíma ma náuka o kázaní (homiletika), kresťanské poradenstvo (pastorálna starostlivosť). Som šťastne ženatý, s manželkou máme dvoch synov.

Ed Rumbold
Študoval som prácu s mládežou a teológiu na Judson University v USA. Na Slovensko som spolu s mojou manželkou Wendi a našimi piatimi deťmi prišiel v roku 2010, aby som pracoval v Tréningovom centre Kompas.
Túžim vidieť cirkev ako sa aktívne venuje učeníctvu a má dosah na stratených ľudí za múrmi kostolov. Ježišov život v nás mení životy a my sa stávame súčasťou Jeho príbehu. Práve pre toto je podľa mňa miestna cirkev dôležitá.
Medzi moje záľuby patrí čítanie teologickej literatúry, šport a prijímanie akýchkoľvek a všetkých návštev.

Mgr. Benjamin Uhrin, Th.D.
Vyštudoval som na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB v Banskej Bystrici (Mgr.) a následne na Husitskej teologickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe (Th.D.). Kazateľom banskobystrického zboru som bol od roku 2009 do roku 2018, kedy som sa stal predsedom Rady BJB v Slovenskej republike. Zaujíma ma biblická teológia, vzťah cirkvi a spoločnosti, evanjelia a kultúry a mnohé iné témy. Založil som a vediem Slovenský evanjelikálny inštitút a som predsedom správnej rady Tréningového centra Kompas. S manželkou Heni máme päť detí.

Externí konzultanti

Ing. Ivan Sedliačik, PhD.
Učím na Katedre financií a účtovníctva EF UMB v Banskej Bystrici a za správcu zboru som bol zvolený v roku 2018. Zaujímam sa o „kresťanskú ekonómiu“, Rakúsku ekonomickú školu a mnoho ďalších ekonomických a spoločenských tém. Vo voľnom čase sa venujem rodine, včelám a gitare.

prof. ThDr. Pavel Hanes, PhD.
Učím na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB v Banskej Bystrici už od jej založenia v roku 1993. Momentálne som garantom filozofie pre teológov, apologetiky a starozmluvných predmetov. Predtým som bol vyše 10 rokov kazateľom. Teológiu som vyštudoval na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Často kážem a prednášam na Slovensku aj v zahraničí. S manželkou Dankou máme dve dospelé deti, v roku 2016 sa mi narodil prvý vnuk. Keď práve nepíšem nejakú vedeckú štúdiu, veľmi rád čítam alebo hrám na klavíri.
Viac na pavelhanes.sk