Pre deti

Malá besiedka
Stretnutia pre najmenšie deti vo veku 3 – 7 rokov prebiehajú v nedeľu o 10.30 – 11.30. Po prvej časti bohoslužieb sa deti v sprievode učiteľov alebo aj rodičov presunú do priestorov malej besiedky. Cez biblické príbehy poznávajú Boha, spievajú, modlia sa a hrajú rôzne zábavné hry. Niekoľkokrát počas roka spoločnými silami vytvoria darčeky pre iných – napr. mamkám a oteckom k ich sviatku. Okrem pravidelných nedeľných stretnutí sa s deťmi zapájame do misijného projektu OMBA a užívame si prázdninové výlety.
Kontakt: Soňa Antalíková, antalik.statika (@) gmail (.) com;
Katarína Azorová, katchena (@) gmail (.) com

Veľká besiedka
Deti vo veku 7 – 10 rokov sa stretávajú v nedeľu dopoludnia počas bohoslužieb. Keďže už vedia čítať, vedieme ich k tomu, aby sami aktívne spoznávali Bibliu ako Božie Slovo. S pomocou učiteľov v besiedke sa snažia porozumieť príbehom zo Starého aj Nového zákona a hľadajú svoj osobný vzťah s Ježišom Kristom. Dôležitou súčasťou našich stretnutí sú aj priateľstvá, hry a výlety.
Kontakt: Peťa Strečková, petra.streckova (@) narniabb (.) sk

Detské centrum Lietajúci balón – aktuálne nie je v prevádzke
Od jesene 2016 poskytujeme dva krát týždenne opatrovateľskú službu pre deti vo veku 2-5 rokov. Každý utorok a štvrtok od 8.30-11.30 sa im venujú dve opatrovateľky – hrajú sa spolu, spievajú, tvoria, naháňajú na dvore alebo sa starajú o záhradku. Chceme tak slúžiť všetkým rodičom v meste, ktorí potrebujú bezpečnú a láskavú starostlivosť pre svoje deti a zároveň pomáhame deťom rozvíjať sa a hravou formou spoznávať Boha ako Stvoriteľa úžasného sveta, ktorý pomaličky objavujú. Pre viac informácií a prihlásenie nás, prosím, kontaktujte.
Kontakt: Heni Uhrinová, heniuhrinova (@) gmail (.) com