Malé skupinky

Hlavným miestom, kde môžeme zažívať hlboké duchovné spoločenstvo s inými veriacimi sú malé skupinky, ktoré fungujú na rôznych miestach a v rôznych dňoch počas týždňa. V užšom kruhu (3-12 ľudí)  sa môžeme prirodzene rozprávať o tom, čím prechádzame, pomáhať si navzájom a rásť vo vzťahu s Ježišom Kristom cez spoločné štúdium a modlitby.

Čas aj spôsob ako skupinky prebiehajú, sú veľmi pestré. Ku viacerým z nich je ešte stále možné sa pripojiť. Ak máte záujem o viac informácií, kontaktujte vedúceho skupinky.

Študijné skupinky

Študijná skupinka mužov
Stretávame sa už niekoľko rokov každý druhý utorok v mesiaci o 18.00 v Malachove. Túžime viac poznávať Božie slovo, ale aj modliť sa jeden za druhého za prácu, rodinu a deti. Preto sa naša skupinka skladá z študijnej a rovnako dôležitej zdieľacej časti. V študijnej časti postupne prechádzame kapitolami materiálu „Základy
kresťanského života“ so zameraním na učeníctvo. Samotné štúdium zahŕňa vypisovanie biblických veršov aj samostatnú prípravu jednotlivých tém.
Ku každej z nich sa učíme minimálne jeden verš naspamäť s vierou, že Duch Svätý nám ich potom môže a aj bude pripomínať, tak ako zasľúbil.
Kontakt: Janko Majer, majan (@) stonline (.) sk

Študijno – zdieľacia skupinka žien
Skupinka žien z rôznych denominácií a rôzneho veku sa stretáva každý druhý utorok o 18.00 hodine na Hornej Striebornej 5. Spája nás túžba spoznávať Božie slovo – bibliu a byť povzbudením jedna pre druhú. Postupne spolu študujeme jednotlivé časti Novej zmluvy a túžime, aby Božie slovo premieňalo naše životy. Privítame medzi sebou každú ženu, ktorá chce s nami študovať bibliu, hľadá spoločenstvo kresťanských žien, alebo chce byť povzbudením pre iné ženy.
Kontakt: Darinka Majerová, mdarina (@) stonline (.) sk

Modlitebné skupinky

Matky na modlitbách
“Moms in Touch International“ je medzinárodná, medzidenominačná modlitebná služba žien, ktoré vytvárajú malé skupinky, aby sa modlili za svoje deti, rodiny a školy. Naša skupinka je otvorená pre každú ženu, ktorá túži modliť sa a touto formou podporovať iných. Stretávame sa jeden krát mesačne vo štvrtok od 17:00 do 18:30 hod.
Kontakt: Katka Slížiková, kslizikova (@) zoznam (.) sk

Domáce skupinky

Domáce skupinky prebiehajú priamo v domácnostiach v rôznych časoch počas týždňa. Ich obsahom sú zvyčajne rozhovory a modlitby za seba navzájom. Pre podrobné informácie kontaktujte vedúceho skupinky:

Skupinka v Malachove: Pavel a Danka Hanesovci, dhanesova (@) gmail (.) com