Malé skupinky

Hlavným miestom, kde môžeme zažívať hlboké duchovné spoločenstvo s inými veriacimi sú malé skupinky, ktoré fungujú na rôznych miestach a v rôznych dňoch počas týždňa. V užšom kruhu (3-12 ľudí)  sa môžeme prirodzene rozprávať o tom, čím prechádzame, pomáhať si navzájom a rásť vo vzťahu s Ježišom Kristom cez spoločné štúdium a modlitby.

Čas aj spôsob ako skupinky prebiehajú, sú veľmi pestré. Ku viacerým z nich je ešte stále možné sa pripojiť. Ak máte záujem o viac informácií, kontaktujte vedúceho skupinky.

Študijné skupinky

Študijná skupinka mužov
Stretávame sa už niekoľko rokov každý druhý utorok v mesiaci o 18.00 v Malachove. Túžime viac poznávať Božie slovo, ale aj modliť sa jeden za druhého za prácu, rodinu a deti. Preto sa naša skupinka skladá z študijnej a rovnako dôležitej zdieľacej časti. V študijnej časti postupne prechádzame kapitolami materiálu „Základy
kresťanského života“ so zameraním na učeníctvo. Samotné štúdium zahŕňa vypisovanie biblických veršov aj samostatnú prípravu jednotlivých tém.
Ku každej z nich sa učíme minimálne jeden verš naspamäť s vierou, že Duch Svätý nám ich potom môže a aj bude pripomínať, tak ako zasľúbil.
Kontakt: Janko Majer, majan (@) stonline (.) sk

Študijno – zdieľacia skupinka žien
Skupinka žien z rôznych denominácií a rôzneho veku sa stretáva každý druhý utorok o 18.00 hodine na Hornej Striebornej 5. Spája nás túžba spoznávať Božie slovo – bibliu a byť povzbudením jedna pre druhú. Postupne spolu študujeme jednotlivé časti Novej zmluvy a túžime, aby Božie slovo premieňalo naše životy. Privítame medzi sebou každú ženu, ktorá chce s nami študovať bibliu, hľadá spoločenstvo kresťanských žien, alebo chce byť povzbudením pre iné ženy.
Kontakt: Darinka Majerová, mdarina (@) stonline (.) sk

Modlitebné skupinky

Matky na modlitbách
“Moms in Touch International“ je medzinárodná, medzidenominačná modlitebná služba žien, ktoré vytvárajú malé skupinky, aby sa modlili za svoje deti, rodiny a školy. Naša skupinka je otvorená pre každú ženu, ktorá túži modliť sa a touto formou podporovať iných. Stretávame sa jeden krát mesačne vo štvrtok od 17:00 do 18:30 hod.
Kontakt: Katka Slížiková, kslizikova (@) zoznam (.) sk

Modlitby a zdieľanie
Prvý utorok v mesiaci o 19.00 máme príležitosť zažívať v praxi biblický verš „Jedni neste bremená druhých, a tak naplníte Kristov zákon“ (Gal 6,2). Každý, kto má túžbu niesť svoje starosti aj radosti spolu s inými, môže prísť medzi nás a stať sa súčasťou spoločenstva, uprostred ktorého je Pán Ježiš Kristus. Spoločné rozhovory a modlitby bývajú často doplnené o povzbudivé svedectvá, ktoré potvrdzujú, že modlitba v spoločenstve Božích detí má veľkú moc.
Kontakt: Marián Valent, valmar (@) centrum (.) sk

Modlitby za krajinu, mesto a zbor
Raz za mesiac sa stretávame, aby sme sa modlili za politickú situáciu na Slovensku a vo svete, za Banskú Bystricu, naše spoločenstvo a BJB v SR, a tiež za jednotlivcov, ktorí prechádzajú ťažkým obdobím. Písmo nás vyzýva, aby sme sa modlili za veci presahujúce rámec nášho spoločenstva, chceme mu preto byť verní aj v tejto oblasti. Stretnutia sú otvorené pre všetkých nadšených modlitebníkov.
Kontakt: Danka Hanesová, dhanesova (@) gmail (.) com

Domáce skupinky

Domáce skupinky prebiehajú priamo v domácnostiach v rôznych časoch počas týždňa. Ich obsahom sú zvyčajne rozhovory a modlitby za seba navzájom. Pre podrobné informácie kontaktujte vedúceho skupinky:

Skupinka v Malachove: Pavel a Danka Hanesovci, dhanesova (@) gmail (.) com
Skupinka v Podlaviciach: Milan a Elenka Hudecovci, mhudec (@) savbb (.) sk