Kto sme

Ľudový názov „baptisti” pochádza z gréckeho „baptizein” – krstiť, ponoriť. Poukazuje na to, že zastávame krst tých, čo sa slobodne rozhodli pre Pána Ježiša Krista a praktizujeme ho zvyčajne ponorením do vody.

Bratská jednota baptistov vznikala na Slovensku ešte pred prvou svetovou vojnou ako výsledok misie nemeckých a neskôr aj amerických baptistov. V Banskej Bystrici sa dlhodobo stretávali spoločne členovia viacerých evanjelikálnych cirkví, samostatné zhromaždenia baptistov začali až v roku 1968. V októbri 1994 bola slávnostne otvorená novovybudovaná modlitebňa na Hornej Striebornej, kde sídlime dodnes.

Dnes má naše spoločenstvo zhruba 140 členov. Stretávame sa v nedeľu aj počas týždňa, aby sme spoločne oslavovali Boha, študovali Bibliu a vzájomne sa podporovali pri šírení dobrej správy o Ježišovi Kristovi.

Veríme totiž, že ak Ho úprimne nasledujeme, prinesie do nášho života radikálnu zmenu a keď budeme jeho prítomnosťou naplnení my, dotkne sa aj všetkého okolo nás – našich vzťahov, nášho mesta, našej krajiny. Sme spoločenstvom, kde je každý pozývaný blížiť sa k Bohu taký aký je a spoločne s ostatnými zažívať premieňajúcu moc evanjelia Ježiša Krista v každej oblasti života.

A na túto cestu pozývame aj vás.

O našom najstaršom členovi, bratovi Petrovi Synovcovi, vzniklo začiatkom roka 2017 toto video: