Blog

5.ročník zimného (bežkárskeho) behu PARTNEROV V NÁDEJI

Po niekoľkých dňoch, kedy na území Slovenska silný vietor lámal stromy, nebezpečne sa dvíhali hladiny riek a potokov, keď sme s modlitbou na perách prosili o zdarný priebeh bežkárskeho podujatia a ochranu pre celé Slovensko, sme sa v sobotu 8. februára zobudili do krásneho slnečného dňa.

To, čo ponúka areál zimných športov na plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici je v súčasných slabších snehových podmienkach pre bežkárov oázou, kde sa môžu na vynikajúcej, denne upravovanej trati venovať tomuto skvelému športu.

Slnečné počasie prilákalo túto sobotu do areálu zimných športov viacero malých a veľkých nadšencov bežeckého lyžovania na 5. ročník zimného (bežkárskeho) BEHU PARTNEROV V NÁDEJI, ktorý sa už po druhýkrát konal v areáli zimných športov na plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici. Za účasti 75 zaregistrovaných bežkárov sa nám spoločne podarilo odbehnúť úžasných 529 kilometrov. Každý detský odbehnutý kilometer bol finančne sponzorovaný sumou 2 eurá a dospelácky sumou 1 euro, čo prinieslo pre misijný projekt OMBA v Keni 603,0 eur. Na dobrovoľnom štartovnom sa tiež podarilo vyzbierať 267,0 eur a v súčte sme tak pre potreby projektu OMBA získali 870,0 eur.

Výborné podmienky na trati, dostatok snehu s technickou stopou pre klasické aj korčuliarske bežkovanie, nám zabezpečila organizácia mesta Banská Bystrica ZAaRES, ktorej aj touto cestou vyjadrujeme veľkú vďaku za ponúknutú príležitosť zorganizovať toto podujatie v areáli plážového kúpaliska.

Ďakujeme aj všetkým bratom a sestrám, ktorí už každoročne ponúkajú svoje služby pre organizačné zabezpečenie podujatia a prispievajú tak k zdarnému priebehu celej akcie. Veľké „ĎAKUJEM“ však patrí nášmu Bohu, že sme mohli zažiť obrovské požehnanie a Jeho ochrannú ruku aj počas týchto dní. Sme vďační, že sme opäť mohli poslúžiť dobrej veci pri zabezpečení vzdelávania detí aj dospelých a pri šírení Božieho slova v ďalekej Keni.

Soňa Antalíková,
organizátorka podujatia

4. ročník behu PARTNEROV V NÁDEJI

Veľké množstvo zrážok, ktoré na územie Slovenska spadlo v májových dňoch, bolo po tohtoročných jarných suchých dňoch veľmi potrebné a ďakovali sme Bohuza to , že prišli.
O to viac sme ďakovali Bohu, keď ráno 1. júna v deň konania už 4. ročníka BEHU PARTNEROV V NÁDEJI vykuklo nad našimi hlavami slniečko a my sme mohli bez obáv, že zmokneme, uskutočniť toto benefičné podujatie. V organizačnej spolupráci BJB, Cirkvi bratskej, ECAV a Wycliffe Slovakia tak mohlo spolu 154 malých aj veľkých bežcov v Mestskom parku v Banskej Bystrici za 2 hodiny odbehnúť v súčte 888,5 km.
Každý detský odbehnutý kilometer bol finančne sponzorovaný sumou 2 eurá a dopelácky sumou 1 euro, čo prinieslo pre misijný projekt OMBA v Keni, ktorý je súčasťou programu PARTNERI V NÁDEJI, 1426,56 eur. Na dobrovoľnom štartovnom sa tiež podarilo vyzbierať 251,0 eur a v súčte sme tak pre potreby projektu OMBA získali 1677,56 eur.
Tak ako po minulé roky, zázemie pre registráciu a športovcov sme mali v priestoroch záhrady CB a ako dobrovoľníci prišli pomôcť študenti z Evanjelického gymnázia, ktorí sa postarali aj o výrobu malých darčekov pre každého bežca.
Ako svedectvo o tom, že Boh koná v tejto veľmi chudobnej oblasti Kene a že naše modlitebné aj finančné úsilie pre misijnú podporu projektu OMBA má ďalšie reálne výsledky, sme z rúk riaditeľa organizácie Wycliffe Slovakia Jara Tomašovského dostali jeden výtlačok prekladu Novej zmluvy v jazyku OMBA. Informácia o tom, že v OMBE oslávili (zatiaľ v tajnosti) svoje prvé Vianoce, bola tiež dôkazom o tom, že ľudia v tejto komunite sú na ceste poznávania a hľadania Pána Ježiša.

Na nedeľných bohoslužbách sme tak spoločne mohli ďakovať nie len za preklad Novej zmluvy do jazyka OMBA, ale za všetky formy požehnania, ktoré za 5 rokov našej zborovej služby mohli v OMBE prijať.

Ďakujeme Bohu za svedectvá z tejto oblasti, ktoré nám aj našim besiedkárom ukazujú, že je dobré v službe vytrvať.

4. ročník Zimného (bežkárskeho) behu PARTNEROV V NÁDEJI

Krásne, skoro už jarné slnečné počasie, prilákalo viacero malých aj veľkých nadšencov bežeckého
lyžovania na 4. ročník Zimného (bežkárskeho) BEHU PARTNEROV V NÁDEJI, ktorý sa uskutočnil
v bežkárskom areáli na plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici.

Za účasti 61 zaregistrovaných bežcov sa nám spoločne podarilo odbehnúť úžasných 342 kilometrov. Každý detský
odbehnutý kilometer bol finančne sponzorovaný sumou 2 eurá a dopelácky sumou 1 euro, čo prinieslo pre
misijný projekt OMBA v Keni 433,0 eur. Na dobrovoľnom štartovnom sa tiež podarilo vyzbierať 165,0 eur
a v súčte sme tak pre potreby projektu OMBA získali 598,0 eur.
Výborné podmienky na trati a dostatok snehu s technickou stopou pre klasické aj korčuliarske
bežkovanie nám zabezpečila organizácia mesta Banská Bystrica ZAaRES, ktorej aj touto cestou
vyjadrujeme veľkú vďaku za ponúknutú príležitosť zorganizovať toto podujatie v priestoroch plážového
kúpaliska.

Ďakujeme aj všetkým bratom a sestrám, ktorí či už organizačne alebo zabezpečením občerstvenia
prispeli k zdarnému priebehu celej akcie. Veľké „ĎAKUJEME“ však patrí nášmu Bohu za to, že sme aj tentokrát
mohli poslúžiť dobrej veci pri šírení Božieho slova v ďalekej Keni a zároveň zažívať radosť z pohybu na
bežkách. Opäť sme mohli prežiť, že tieto akcie majú veľký zmysel nielen pre OMBU, ale sú aj pre nás
veľkým požehnaním a slúžia aj pre zblíženie nášho spoločenstva s ďalšími kresťanmi v Banskej Bystrici.

3.ročník Zimného (bežkárskeho) behu PARTNEROV V NÁDEJI

Služba pre oslavu Božieho diela a podpora misie v jazykovej komunite OMBA v Keni môže mať rôznu podobu, a takou netradičnou podobou takejto služby bol aj 3. ročník Zimného (bežkárskeho) behu Partnerov v nádeji, ktorý sa uskutočnil 28.1.2018 v Mestskom parku v Banskej Bystrici.

Už po tretíkrát sa cca 50 malých aj veľkých podporovateľov tejto služby stretlo na bežkárskom okruhu v Mestskom parku. Spoločne sa podarilo odbehnúť 170 kilometrov a keďže každý odbehnutý kilometer bol sponzorovaný sumou 2 eurá, pre potreby projektu OMBA sa spolu s dobrovoľným štartovným podarilo získať 520 eur.

Aj napriek ťažším technickým podmienkam, keď nám sneh mizol doslova pred očami… sme mohli zažiť popoludnie plné zábavy a radosti z pohybu na snehu v lone prírody. Ďakujeme všetkým bratom, ktorí pomohli zabezpečiť dobrú kvalitu trate a sestrám za pripravené občerstvenie. Veľké „ĎAKUJEM“ však patrí nášmu Bohu, za vypočuté modlitby a požehnanie, ktoré sme počas celej akcie mohli zažívať. Veríme, že požehnaním z tejto služby budú môcť byť obdarení aj ľudia v ďalekej Keni.

Jesenný a adventný predaj pre OMBU

Tohtoročnú jesennú predajnú kampaň pre OMBU sme spustili v priestoroch Strednej odbornej školy, Pod Bánošom v Banskej Bystrici, počas konania 3. celoslovenskej konferencie detskej služby, kde sme boli prizvaní prezentovať našu prácu s deťmi a službu pre projekt OMBA. Súčasťou našej prezentácie bol aj malý stánok, ktorý sme zriadili pri vstupe do hlavnej sály, kde si účastníci mohli prečítať o našej službe, vidieť fotky z našich aktivít a finančne podporiť projekt OMBA zakúpením niektorého z „produktov domácej výroby“ (sušené aj čerstvé jablká, bylinky a zaváraniny), ktoré darovali naše sestry a bratia, resp. pomohli pri výrobe a zbere naši besiedkári. Možnosť podporiť našu kampaň mali aj členovia nášho zboru počas ďalších dvoch nedieľ vo vestibule nášho zboru. Podobne to bolo aj počas štyroch adventných nedieľ, kde sme našu predajnú ponuku doplnili o množstvo ďalších „produktov domácej výroby“ (sušené hríby, opekance, orechy, vianočné koláčiky a iné dobroty).

Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili, či už donesením niektorého z produktov do predaja, resp. jeho zakúpením. Ďakujeme aj za modlitby pre túto službu, za svedectvá ktoré dostávame z OMBY a za jej úžasné požehnanie, ktoré nás povzbudzuje pokračovať. Počas týchto dvoch predajných kampaní sa nám pre potreby projektu OMBA podarilo získať úžasných 847,0 eur.

SPRÁVA: 2. ročník Behu Partnerov v nádeji

Tento rok je pre Bratskú jednotu baptistov na Slovensku rokom misie. Spoločnú snahu o podporu misie vo svete sme si pripomenuli aj na 2. ročníku Behu partnerov v nádeji, ktorý sme za organizačnej pomoci Cirkvi bratskej, ECAV, BJB a Wycliffe Slovakia zorganizovali 27. mája 2017 v Mestskom parku v Banskej Bystrici.

Po minuloročnej úspešnej a požehnanej akcii sa aj tento rok behu zúčastnilo cca 200 malých aj veľkých bežcov, ktorí v súčte spolu odbehli za približne dve hodiny 1285 km. Keďže každý odbehnutý kilometer bol finančne sponzorovaný, spolu s dobrovoľným štartovným sa pre potreby projektov Partneri v nádeji podarilo získať 2980 eur. Tieto finančné prostriedky budú použité na podporu prekladu Písma a vzdelávanie ľudí v najchudobnejších oblastiach Kene.

Ešte len druhý ročník tohto behu a už bol medzinárodný. Akcie sa totiž zúčastnilo niekoľko pracovníkov organizácie Wycliffe z Rumunska a Maďarska, ktorým sa myšlienka takejto formy behu natoľko zapáčilo, že by niečo podobné chceli zorganizovať aj u nich doma.
Pre nás, ktorí sme toto podujatie organizovali, je celé podujatie svedectvom o Božej láske. Uvedomujeme si, že z našich síl by sme to nedokázali a sme za to Bohu veľmi vďační.

Soňa Antalíková

Národný týždeň manželstva 2017: Spolu na ceste

Niektorí členovia nášho zboru sa aj tento rok aktívne zapojili do príprav banskobystrických aktivít v rámci celonárodnej kampane Národný týždeň manželstva.

Organizátori pre tento rok vybrali tému Spolu na ceste. Pozývame vás, aby ste si spolu s nami počas „Valentínskeho“ týždňa pripomenuli význam a prínos manželstiev…

SPRÁVA: Zimný beh Partnerov v nádeji

Ani mrazivé ráno neodradilo malých a veľkých nadšencov bežeckého lyžovania od účasti na 2. ročníku Zimného (bežkárskeho) behu Partnerov v nádeji, ktorý sa uskutočnil 21.01.2017 v Mestskom parku v Banskej Bystrici.

Za účasti 30 zaregistrovaných bežcov sa nám spoločne podarilo odbehnúť úžasných 101 kilometrov, čo prinieslo pre Projekt OMBA 202 eur, keďže každý odbehnutý kilometer bol finančne sponzorovaný sumou 2 eurá. Na dobrovoľnom štartovnom sa tiež podarilo vyzbierať 202 eur a v súčte sme tak pre potreby Projektu OMBA získali 404 eur.

Výbornú atmosféru, ktorá vládla nielen na trati, ale aj v mieste registrácie spríjemnil svojou symbolickou účasťou aj olympijský víťaz z Rio de Janeiro 2016, chodec Matej Tóth, ktorý mal ranný tréning v Mestskom parku. Pozorne si vypočul náš úmysel naším behom podporiť misiu a vzdelávanie v najzaostalejších oblastiach Kene. Rád prijal štartové číslo 1, označené logom behu a jeho menom a na pamiatku sa s nami odfotil. K našej odbehnutej vzdialenosti sme tak mohli pripočítať aj jeho 22 kilometrov.
Z detských bežkárov sa najvytrvalejším stal Teo Uhrin, ktorý odbehol úžasných 9 kilometrov.

Opäť sme mohli prežiť, že tieto akcie majú veľký zmysel nielen pre OMBU, ale sú aj pre nás veľkým požehnaním a slúžia aj pre zblíženie kolektívu celého zborového spoločenstva.

POZVÁNKA: Zimný beh Partnerov v nádeji

Malá a veľká besiedka zboru BJB Banská Bystrica vás srdečne pozýva na 2. ročník Zimného behu Partnerov v nádeji, ktorý sa uskutoční 21.01.2017 od 09.30–12.30 v Mestskom parku v Banskej Bystrici (bývalý Leninov park).

Použitie vlastnej bežkárskej výstroje je vítané. Zapožičanie bežkárskej výstroje pre deti aj dospelých je len v obmedzenom množstve.
Teplý čajík, zimné hry pre deti a inštruktáž pre bežkárov začiatočníkov bude zabezpečená.

Dobrovoľné štartovné bude poskytnuté pre potreby projektu programu Partneri v nádeji – OMBA.
Príďte si zašportovať a podporiť tak našu kampaň.

Zimný (adventný) predaj pre Projekt OMBA

Projekt OMBA (podpora a pomoc pre Keňu), ktorý je súčasťou programu Partneri v nádeji a ktorý zastrešuje organizácia Wycliffe Slovakia, sa stal v našom zbore už tretí rok súčasťou našich pravidelných modlitebných aktivít. Naviac sme zorganizovali niekoľko športových akcií s úmyslom zblížiť kolektív celého zborového spoločenstva a taktiež viacero predajných akcií s možnosťou získania finančných prostriedkov pre potreby tohto projektu.
Nadšenie pre projekt OMBA prežili aj viaceré sestry v zbore. Spoločne sme počas adventného obdobia pripravili predajnú kampaň s cieľom získať finančné prostriedky pre OMBU z predaja vianočného pečiva, sušeného ovocia, hríbov, byliniek, orechov a vianočných dekorácií. S deťmi malej a veľkej besiedky sme pre tieto účely vyrábali krabičky pre vianočné trubičky, vianočné gule a balili napečené a donesené dobroty. Počas adventných nedieľ sa podarilo získať a poslať pre projekt „OMBA“ úžasných 211,00 eur.

bjb-bb_zimny-adventny-predaj-pre-projekt-OMBA

bjb-bb_vyroba-vianocnych-ozdob-pre-projekt-OMBA