Kaviareň v BJB BB?

21. 1. sa stretlo niekoľko bratov a sestier, ktorí chcú rozvíjať túto myšlienku. Aké sú možnosti, motivácie a ciele takéhoto projektu?

Viacero bratov a sestier zo zboru BJB BB nosí nápad rozvoja kaviarne vo vstupnej chodbe a vestibule nášho zboru. Na úvod sme sa rozprávali o tom, kto má akú motiváciu pre takýto nápad. Bol to príjemný zážitok. Na jednej strane bolo príjemné vidieť zhodu, a na druhej strane zhodu práve v oblasti, v ktorej ju náš zboru skutočne potrebuje.

Základnou motiváciou bolo u všetkých zúčastnených vytvoriť miesto príjemného kontaktu nášho zboru a komunity okolo neho. Vytvoriť miesto, kam človek, keď príde, zažije, že sa tu deje niečo iné a bude toho chcieť byť súčasťou.

Zhodou okolností sme mali na stretnutí aj človeka, ktorý sem často nechodí a mal odvahu zdieľať svoje prvé dojmy: ozvena, zima a tma. V našom zbore sa deje mnoho zaujímavých vecí, ale vstúpiť doň si vyžaduje prekonať mnoho prekážok. Kaviareň môže byť prirodzený priestor, v ktorom sa mnoho z nich odbúra, a zároveň sa v ňom budeme cítiť príjemnejšie aj my sami.

Uvedomujeme si, že v tomto smere máme možnosť stavať na minulosti. Podobné aktivity boli zčasti začaté a dnes sa k nim môžeme vrátiť a ďalej ich rozvíjať.

Plán kaviarne z roku 2007.

V akých krokoch niečo také vybudovať? Samozrejme, chceme sa učiť malými a postupnými krokmi, z ktorých sa budeme vedieť tešiť spoločne ako zbor. V prvom rade sme si načrtli dve veci: a) prvý krok a b) finálnu víziu. Ad „Prvý krok“) budeme sa usilovať, aby sme, s Vašim dovolením, postupne vybudovali príjemnú možnosť ostať po zhromaždení spolu, vypiť chutnú kávu a rozprávať sa. Postupne by tak mohol vzniknúť príjemnejší priestor pre ďalšie aktivity – mládeže, dorasty, skupinky. Ad „finálnu verziu) zároveň však chceme mať vytvorenú finálnu víziu, na ktorej by bola široká zhoda, aby investovaný čas a prostriedky mali aj dlhodobý význam, aby nám umožnili v budúcnosti vytvoriť snáď väčší a užitočnejší projekt.

Pri našom uvažovaní ostalo mnoho zásadných otázok otvorených:
Aké rôznorodé sociálne, misijné, komunitné aktivity je možné v takomto priestore rozvíjať?
Chceme to ako zbor?
Na koho by mala byť prípadná verejná kaviareň zameraná?
Môže mať kaviareň sociálny a misijný rozmer, a zároveň si zarobiť aspoň na náklady?

Samozrejme, vynorili sa aj otázky bláznivé:
Aké hlboké musí byť jazierko s koi-kaprami, aby v ňom nezamrzli?
Dá sa smerom od malej sály do záhrady skombinovať terasa a zimná záhrada?
O koľko zvýšiť ceny v nedeľu od rána do 11:00, aby bratia a sestry spolu s kazateľom nemeškali kvôli kaviarni do zhromaždenia?
Dá sa vo vestibule vybudovať otvorené ohnisko? :)

Osobne sa veľmi teším, že v našom spoločenstve mnoho ľudí uvažuje nad tým, ako sa dostať spoza mentálnych aj reálnych múrov bližšie k tým, ktorí hľadajú nádej. Prosím, modlite sa ďalej za tento nápad a pridajte sa na ďalšie plánovacie stretnutie, ktoré bude približne o mesiac (okolo 24. 2. 2022) v podobnej komunitnej kaviarni Michelle vo Zvolene.