Evanjelium pre homosexuálov – biblický kurz

Drahé sestry a bratia, milí priatelia,

Mnoho z nás má otázky ohľadom hnutia LGBTI, ohľadom zápasu našich kamarátov o sexuálnu identitu a ohľadom súvisu týchto aktuálnych otázok s evanjeliom.

Tento biblický kurz je vhodný pre každého kresťana, či už si kladie otázky o vlastnej sexuálnej identite, alebo ho táto téma zaujíma kvôli tomu, ako veľmi je prítomná v spoločnosti.

Evanjelium pre homosexuálov nie je iné evanjelium, než to, ktoré je nám známe. Žiaľ, mnohokrát ostávame ako kresťania zmätení, či správa o odpustení, zmene, vyslobodení a hraniciach, ktorú nám Kristus dáva, je skutočne evanjeliom aj pre ľudí, ktorí kladú otázky ohľadom svojej sexuálnej orientácie a identity. Tento kurz môže pomôcť lepšie uchopiť biblickú odpoveď ako skutočne dobrú správu pre súčasného človeka nachádzajúceho sa uprostred týchto otázok.

Konkrétne bude v rámci tohto biblického kurzu predstavený súbor biblických textov, ktoré otvárajú otázku homosexuality. Budete počuť ich fundovaný výklad spolu s najčastejšími výkladovými omylmi.

Cieľom tohto prístupu sú dve veci: a) pomôcť vám zachovať si zdravý biblický pohľad a b) nájsť spôsob, akým dnes môže znieť evanjelium do života človeka, ktorý zápasí s otázkou sexuálnej identity.

Kurz nemôže zodpovedať všetky otázky, ale je príspevkom do diskusie a vášho hľadania odpovedí.

Dátumy kurzu: 4. 10.; 18. 10.; 1. 11.; 15. 11. – vždy v utorok o 18:00 hod.
Miesto kurzu: Komunitná kaviareň / malá sála na Hornej striebornej 5, Banská Bystrica.
Zodpovedná osoba: Mgr. Miloš Masarik, PhD.
Prihláška: EVANJELIUM PRE HOMOSEXUÁLOV

Pre viac info píšte na: kazatel.bjb.bb@gmail.com alebo volajte na: 0915 266 365.