Teplé oblečenie počas mrazivých dní

Počas zimných mesiacov bude pred našou modlitebňou zdarma
k dispozícii rôzne teplé oblečenie pre ľudí v núdzi.

Na Fončorde pri jednej z garáží už dlhšie funguje ponuka teplého oblečenia pre ľudí v núdzi. Inšpirovali sme sa týmto nápadom, a pripravili niečo podobné aj pri našej modlitebni na Hornej Striebornej 5.

Oblečenie bude k dispozícii do jari, zdarma, je priebežne dopĺňané a upravované.

Ďakujeme ľuďom, ktorí prišli s nápadom, pripravili regál, vytriedili oblečenie, a tiež našim dorastencom, ktorí sa o neho budú starať.

Ak spozorujete nejaký problém alebo máte nápad / doplňujúci návrh, tak sa prosím ozvite na niektorý z kontaktov: kazatel.bjb.bb@gmail.com; 0915 266 365.