Rozlúčka s nenarodeným dieťaťom

Smrť nenarodeného dieťaťa je jednou z udalostí, ktorým je len ťažko porozumieť. Existuje však niekoľko spôsobov ako sa s nimi dá, napriek nezodpovedaným otázkam, vyrovnávať.

V uplynulých týždňoch sme mali možnosť oboznámiť sa s možnosťou rozlúčky so zosnulými nenarodenými deťmi. Na desiatich miestach na Slovensku existuje pietne miesto, kde je možné uložiť ich telesné pozostatky. Obrad rozlúčky prebieha veľmi podobne ako pohreb, s ktorým pravdepodobne máte skúsenosť, avšak v užšom kruhu rodiny. Keďže v tejto oblasti existuje už viacročná prax, mnoho drobných otázok spojených s danou rozlúčkou je vyriešených, a rodičia v tejto ťažkej chvíli dostanú konkrétne možnosti, ako sa zachovať (napr. otázka mena nenarodeného dieťaťa).

V prípade, že takejto situácii čelíte alebo čeliť budete, informujte sa o tejto možnosti na kontaktoch nášho cirkevného zboru. Možno to bude aj pre vás vhodná možnosť, ako trochu lepšie porozumieť tejto ťažkej životnej udalosti a prijať novú tvár života, ktorú mu takáto tragédia vykresľuje. 

Najbližšie pietne miesto je 45 minút od Banskej Bystrice, v dedinke s výnimočným názvom “Prestavlky”. Ak by ste mali záujem pomôcť s budovaním takéhoto pietneho miesta niekde geograficky bližšie, môžeme sa o tom tiež začať viac zhovárať. 

Miloš Masarik