Category Archives: Pozvánky

Podporná skupina pre smútiacich

Drahé sestry a bratia, 

vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu a s ňou spojené straty blízkych osôb prichádzame s možnosťou podpornej skupiny pre smútiacich.

Skupina je určená pre tých, ktorí prešli stratou blízkej osoby, či už teraz, alebo v dávnejšej minulosti.

Na takejto skupine je možné hovoriť o témach ako samota, perspektíva, odpustenie a podobne. Jedná sa približne o šesť stretnutí s odstupom týždňa.

Táto skupina by začala začiatkom novembra 2021, deň a čas by sme dohodli s tými, ktorí budú mať záujem.

Ak máte záujem, kontaktujte kazateľa na tel.: 0915 266 365; alebo e-mailom: kazatel.bjb.bb@gmail.com, a to DO 17. 10. 2021.

Staršovstvo v zbore BJB v BB

Pozývame Vás na biblický kurz o staršovstve, ktorý sa bude konať počas septembra v zbore BJB v Banskej Bystrici.

Keďže v tomto období budú prebiehať aj voľby starších, je to vhodný čas pre spoločné hľadanie a duchovnú prípravu.

Kurz pozostáva zo štyroch stretnutí, nevadí, ak niektoré vynecháte. Deň a čas vyberieme podľa toho, ktorý bude vyhovovať väčšine. Kurz bude prebiehať osobne aj online.

Obsah kurzu:
a) Modlitby za budúce staršovstvo,
b) Staršovstvo v SZ a NZ,
c) Úlohy starších,
d) Výber starších.

Pre viac info volajte: 0915266 365

Prihláste sa: PRIHLÁŠKA

4. ročník Zimného (bežkárskeho) behu PARTNEROV V NÁDEJI

Krásne, skoro už jarné slnečné počasie, prilákalo viacero malých aj veľkých nadšencov bežeckého
lyžovania na 4. ročník Zimného (bežkárskeho) BEHU PARTNEROV V NÁDEJI, ktorý sa uskutočnil
v bežkárskom areáli na plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici.

Za účasti 61 zaregistrovaných bežcov sa nám spoločne podarilo odbehnúť úžasných 342 kilometrov. Každý detský
odbehnutý kilometer bol finančne sponzorovaný sumou 2 eurá a dopelácky sumou 1 euro, čo prinieslo pre
misijný projekt OMBA v Keni 433,0 eur. Na dobrovoľnom štartovnom sa tiež podarilo vyzbierať 165,0 eur
a v súčte sme tak pre potreby projektu OMBA získali 598,0 eur.
Výborné podmienky na trati a dostatok snehu s technickou stopou pre klasické aj korčuliarske
bežkovanie nám zabezpečila organizácia mesta Banská Bystrica ZAaRES, ktorej aj touto cestou
vyjadrujeme veľkú vďaku za ponúknutú príležitosť zorganizovať toto podujatie v priestoroch plážového
kúpaliska.

Ďakujeme aj všetkým bratom a sestrám, ktorí či už organizačne alebo zabezpečením občerstvenia
prispeli k zdarnému priebehu celej akcie. Veľké „ĎAKUJEME“ však patrí nášmu Bohu za to, že sme aj tentokrát
mohli poslúžiť dobrej veci pri šírení Božieho slova v ďalekej Keni a zároveň zažívať radosť z pohybu na
bežkách. Opäť sme mohli prežiť, že tieto akcie majú veľký zmysel nielen pre OMBU, ale sú aj pre nás
veľkým požehnaním a slúžia aj pre zblíženie nášho spoločenstva s ďalšími kresťanmi v Banskej Bystrici.

POZVÁNKA: Zimný beh Partnerov v nádeji

Malá a veľká besiedka zboru BJB Banská Bystrica vás srdečne pozýva na 2. ročník Zimného behu Partnerov v nádeji, ktorý sa uskutoční 21.01.2017 od 09.30–12.30 v Mestskom parku v Banskej Bystrici (bývalý Leninov park).

Použitie vlastnej bežkárskej výstroje je vítané. Zapožičanie bežkárskej výstroje pre deti aj dospelých je len v obmedzenom množstve.
Teplý čajík, zimné hry pre deti a inštruktáž pre bežkárov začiatočníkov bude zabezpečená.

Dobrovoľné štartovné bude poskytnuté pre potreby projektu programu Partneri v nádeji – OMBA.
Príďte si zašportovať a podporiť tak našu kampaň.

Aliančný modlitebný týždeň 08.-15.01.2017

V nedeľu 8. januára 2017 začína každoročný týždeň stretnutí v rámci Medzinárodného modlitebného týždňa Svetovej evanjelickej aliancie (WEA). Náš zbor sa doň opäť zapojí modlitbami aj prípravou stretnutí kresťanov z rôznych spoločenstiev v Banskej Bystrici. Podvečerné stretnutia budú prebiehať striedavo v priestoroch viacerých spoločenstiev nasledovne:

08.01.2017 (nedeľa): Úvod k aliančnému týždňu bude mať každé spoločenstvo vo svojom kostole
09.01.2017 (pondelok): Cirkev bratská
10.01.2017 (utorok): Apoštolská cirkev
11.01.2017 (streda): Bratská jednota baptistov
12.01.2017 (štvrtok): Spoločenstvo Vinica
13.01.2017 (piatok): Evanjelická cirkev a.v. na Lazovnej ulici

Všetky stretnutia začínajú o 18:00.

Tohtoročná téma aliančného modlitebného týždňa má názov „Jedinečné“ a vychádza z blížiacej sa oslavy začiatku reformácie. Počas týždňa sa sústredíme na štyri hlavné Lutherove body, vyznačujúce sa slovom “jedine” (latinsky sola alebo solus):

  • Jedine Kristus
  • Jedine Biblia (sväté Písmo)
  • Jedine milosť
  • Jedine viera

Tieto štyri centrálne body popisujú stručne a precízne, o čo ide v kresťanskej viere. Počas týždňa od 8. do 15. januára 2017 sa preto spoločne v modlitbách sústredíme na to, že Kristus je jedinou cestou, jedine Biblia je naším základom, jedine milosť je našou šancou a jedine viera je našou odpoveďou na Božiu ponuku. Budeme spolu uvažovať aj o tom ako tieto štyri „sola“ pôsobia smerom von, k svetu a sú nádejou pre hľadajúcich okolo nás.