Blog

Jesenný a adventný predaj pre OMBU

Tohtoročnú jesennú predajnú kampaň pre OMBU sme spustili v priestoroch Strednej odbornej školy, Pod Bánošom v Banskej Bystrici, počas konania 3. celoslovenskej konferencie detskej služby, kde sme boli prizvaní prezentovať našu prácu s deťmi a službu pre projekt OMBA. Súčasťou našej prezentácie bol aj malý stánok, ktorý sme zriadili pri vstupe do hlavnej sály, kde si účastníci mohli prečítať o našej službe, vidieť fotky z našich aktivít a finančne podporiť projekt OMBA zakúpením niektorého z „produktov domácej výroby“ (sušené aj čerstvé jablká, bylinky a zaváraniny), ktoré darovali naše sestry a bratia, resp. pomohli pri výrobe a zbere naši besiedkári. Možnosť podporiť našu kampaň mali aj členovia nášho zboru počas ďalších dvoch nedieľ vo vestibule nášho zboru. Podobne to bolo aj počas štyroch adventných nedieľ, kde sme našu predajnú ponuku doplnili o množstvo ďalších „produktov domácej výroby“ (sušené hríby, opekance, orechy, vianočné koláčiky a iné dobroty).

Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili, či už donesením niektorého z produktov do predaja, resp. jeho zakúpením. Ďakujeme aj za modlitby pre túto službu, za svedectvá ktoré dostávame z OMBY a za jej úžasné požehnanie, ktoré nás povzbudzuje pokračovať. Počas týchto dvoch predajných kampaní sa nám pre potreby projektu OMBA podarilo získať úžasných 847,0 eur.

SPRÁVA: 2. ročník Behu Partnerov v nádeji

Tento rok je pre Bratskú jednotu baptistov na Slovensku rokom misie. Spoločnú snahu o podporu misie vo svete sme si pripomenuli aj na 2. ročníku Behu partnerov v nádeji, ktorý sme za organizačnej pomoci Cirkvi bratskej, ECAV, BJB a Wycliffe Slovakia zorganizovali 27. mája 2017 v Mestskom parku v Banskej Bystrici.

Po minuloročnej úspešnej a požehnanej akcii sa aj tento rok behu zúčastnilo cca 200 malých aj veľkých bežcov, ktorí v súčte spolu odbehli za približne dve hodiny 1285 km. Keďže každý odbehnutý kilometer bol finančne sponzorovaný, spolu s dobrovoľným štartovným sa pre potreby projektov Partneri v nádeji podarilo získať 2980 eur. Tieto finančné prostriedky budú použité na podporu prekladu Písma a vzdelávanie ľudí v najchudobnejších oblastiach Kene.

Ešte len druhý ročník tohto behu a už bol medzinárodný. Akcie sa totiž zúčastnilo niekoľko pracovníkov organizácie Wycliffe z Rumunska a Maďarska, ktorým sa myšlienka takejto formy behu natoľko zapáčilo, že by niečo podobné chceli zorganizovať aj u nich doma.
Pre nás, ktorí sme toto podujatie organizovali, je celé podujatie svedectvom o Božej láske. Uvedomujeme si, že z našich síl by sme to nedokázali a sme za to Bohu veľmi vďační.

Soňa Antalíková

Národný týždeň manželstva 2017: Spolu na ceste

Niektorí členovia nášho zboru sa aj tento rok aktívne zapojili do príprav banskobystrických aktivít v rámci celonárodnej kampane Národný týždeň manželstva.

Organizátori pre tento rok vybrali tému Spolu na ceste. Pozývame vás, aby ste si spolu s nami počas „Valentínskeho“ týždňa pripomenuli význam a prínos manželstiev…

SPRÁVA: Zimný beh Partnerov v nádeji

Ani mrazivé ráno neodradilo malých a veľkých nadšencov bežeckého lyžovania od účasti na 2. ročníku Zimného (bežkárskeho) behu Partnerov v nádeji, ktorý sa uskutočnil 21.01.2017 v Mestskom parku v Banskej Bystrici.

Za účasti 30 zaregistrovaných bežcov sa nám spoločne podarilo odbehnúť úžasných 101 kilometrov, čo prinieslo pre Projekt OMBA 202 eur, keďže každý odbehnutý kilometer bol finančne sponzorovaný sumou 2 eurá. Na dobrovoľnom štartovnom sa tiež podarilo vyzbierať 202 eur a v súčte sme tak pre potreby Projektu OMBA získali 404 eur.

Výbornú atmosféru, ktorá vládla nielen na trati, ale aj v mieste registrácie spríjemnil svojou symbolickou účasťou aj olympijský víťaz z Rio de Janeiro 2016, chodec Matej Tóth, ktorý mal ranný tréning v Mestskom parku. Pozorne si vypočul náš úmysel naším behom podporiť misiu a vzdelávanie v najzaostalejších oblastiach Kene. Rád prijal štartové číslo 1, označené logom behu a jeho menom a na pamiatku sa s nami odfotil. K našej odbehnutej vzdialenosti sme tak mohli pripočítať aj jeho 22 kilometrov.
Z detských bežkárov sa najvytrvalejším stal Teo Uhrin, ktorý odbehol úžasných 9 kilometrov.

Opäť sme mohli prežiť, že tieto akcie majú veľký zmysel nielen pre OMBU, ale sú aj pre nás veľkým požehnaním a slúžia aj pre zblíženie kolektívu celého zborového spoločenstva.

POZVÁNKA: Zimný beh Partnerov v nádeji

Malá a veľká besiedka zboru BJB Banská Bystrica vás srdečne pozýva na 2. ročník Zimného behu Partnerov v nádeji, ktorý sa uskutoční 21.01.2017 od 09.30–12.30 v Mestskom parku v Banskej Bystrici (bývalý Leninov park).

Použitie vlastnej bežkárskej výstroje je vítané. Zapožičanie bežkárskej výstroje pre deti aj dospelých je len v obmedzenom množstve.
Teplý čajík, zimné hry pre deti a inštruktáž pre bežkárov začiatočníkov bude zabezpečená.

Dobrovoľné štartovné bude poskytnuté pre potreby projektu programu Partneri v nádeji – OMBA.
Príďte si zašportovať a podporiť tak našu kampaň.

Zimný (adventný) predaj pre Projekt OMBA

Projekt OMBA (podpora a pomoc pre Keňu), ktorý je súčasťou programu Partneri v nádeji a ktorý zastrešuje organizácia Wycliffe Slovakia, sa stal v našom zbore už tretí rok súčasťou našich pravidelných modlitebných aktivít. Naviac sme zorganizovali niekoľko športových akcií s úmyslom zblížiť kolektív celého zborového spoločenstva a taktiež viacero predajných akcií s možnosťou získania finančných prostriedkov pre potreby tohto projektu.
Nadšenie pre projekt OMBA prežili aj viaceré sestry v zbore. Spoločne sme počas adventného obdobia pripravili predajnú kampaň s cieľom získať finančné prostriedky pre OMBU z predaja vianočného pečiva, sušeného ovocia, hríbov, byliniek, orechov a vianočných dekorácií. S deťmi malej a veľkej besiedky sme pre tieto účely vyrábali krabičky pre vianočné trubičky, vianočné gule a balili napečené a donesené dobroty. Počas adventných nedieľ sa podarilo získať a poslať pre projekt „OMBA“ úžasných 211,00 eur.

bjb-bb_zimny-adventny-predaj-pre-projekt-OMBA

bjb-bb_vyroba-vianocnych-ozdob-pre-projekt-OMBA

Aliančný modlitebný týždeň 08.-15.01.2017

V nedeľu 8. januára 2017 začína každoročný týždeň stretnutí v rámci Medzinárodného modlitebného týždňa Svetovej evanjelickej aliancie (WEA). Náš zbor sa doň opäť zapojí modlitbami aj prípravou stretnutí kresťanov z rôznych spoločenstiev v Banskej Bystrici. Podvečerné stretnutia budú prebiehať striedavo v priestoroch viacerých spoločenstiev nasledovne:

08.01.2017 (nedeľa): Úvod k aliančnému týždňu bude mať každé spoločenstvo vo svojom kostole
09.01.2017 (pondelok): Cirkev bratská
10.01.2017 (utorok): Apoštolská cirkev
11.01.2017 (streda): Bratská jednota baptistov
12.01.2017 (štvrtok): Spoločenstvo Vinica
13.01.2017 (piatok): Evanjelická cirkev a.v. na Lazovnej ulici

Všetky stretnutia začínajú o 18:00.

Tohtoročná téma aliančného modlitebného týždňa má názov „Jedinečné“ a vychádza z blížiacej sa oslavy začiatku reformácie. Počas týždňa sa sústredíme na štyri hlavné Lutherove body, vyznačujúce sa slovom “jedine” (latinsky sola alebo solus):

  • Jedine Kristus
  • Jedine Biblia (sväté Písmo)
  • Jedine milosť
  • Jedine viera

Tieto štyri centrálne body popisujú stručne a precízne, o čo ide v kresťanskej viere. Počas týždňa od 8. do 15. januára 2017 sa preto spoločne v modlitbách sústredíme na to, že Kristus je jedinou cestou, jedine Biblia je naším základom, jedine milosť je našou šancou a jedine viera je našou odpoveďou na Božiu ponuku. Budeme spolu uvažovať aj o tom ako tieto štyri „sola“ pôsobia smerom von, k svetu a sú nádejou pre hľadajúcich okolo nás.