Blog

Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení

„Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.“ 
Toto prisľúbenie plnej radosti („blahoslavenstva“) od Boha sa týka tých, ktorí prežili skutočne hlboký smútok nad tým, kam sa v živote dostali. 

Božou milosťou je už to, ak takýto smútok zažijeme. Nie je to príjemné, nie je to niečo, k čomu by sme sa radi vracali, ale je to milosť od Boha, pretože tento smútok prichádza po tom, ako Boh svojim svetlom zažiari do nášho života a my vidíme inak veci, na ktoré sme hrdí, ktoré obdivujeme, ktorým sme venovali podstatu svojho snaženia… 

Tento plač sa premieňa na hlboké a večné potešenie všade tam, kde dovolíme Bohu, aby vstúpil ďalej. Nenecháme Ho svojou prítomnosťou len osvetliť to, čo sme omylom považovali za vzácne, ale dovolíme Mu, aby nás, našu rodinu, náš život začal premieňať.

Pandémia je zastavením, pandémia je jeden z momentov, kedy sme uvideli veci inak. Mohlo nás to uzavrieť do smútku, ale Božou vôľou nie je vyviesť nás zo smutnej pravdy vonku.

Prosme Boha o útechu. 

Staršovstvo v zbore BJB v BB

Pozývame Vás na biblický kurz o staršovstve, ktorý sa bude konať počas septembra v zbore BJB v Banskej Bystrici.

Keďže v tomto období budú prebiehať aj voľby starších, je to vhodný čas pre spoločné hľadanie a duchovnú prípravu.

Kurz pozostáva zo štyroch stretnutí, nevadí, ak niektoré vynecháte. Deň a čas vyberieme podľa toho, ktorý bude vyhovovať väčšine. Kurz bude prebiehať osobne aj online.

Obsah kurzu:
a) Modlitby za budúce staršovstvo,
b) Staršovstvo v SZ a NZ,
c) Úlohy starších,
d) Výber starších.

Pre viac info volajte: 0915266 365

Prihláste sa: PRIHLÁŠKA

Seriál o Ježišových učeníkoch – „The Chosen“

Keď som počul o ďalšom seriáli o Kristovi, očakával som pátos, odtrhnutý od každodenného života. Prvý diel ma zaujal, pretože bol iný ako filmy o Ježišovi, ktoré som videl doteraz. Zároveň ma ale aj zmiatol, pretože dej začína akoby „uprostred“ a až po druhom, treťom dieli vie seriál zaujať naplno.

Na moje prekvapenie, spolu s manželkou veľmi radi sledujeme príbeh učeníkov, ktorý na jednej strane dobre poznáme, ale na druhej strane nebol nikdy tak uveriteľný (áno uveriteľný – bežný a ľudský) a zvláštny zároveň.Odporúčam Vám pozerať tento zdarma dostupný seriál, ktorý sa nebojí domýšľať príbehy jednotlivých učeníkov, no zároveň ostáva verný historickým reáliám a jednoduchému cieľu – osláviť Krista.

Medzi najväčšie plusy radím práve to, ako sa ponoril do dejín, nie aby nás poučil o rímskych platidlách a podobných veciach, ale aby nám pomohol porozumieť obyčajnému životu tej doby a následne tomu, ako doň zažiaril Kristus. Skutočne začnete Ježiša vnímať o niečo inak ako doteraz, a bude to dobré!

Zároveň Vám tento seriál dá možnosť poznávať vieru nasledujúcej generácie. Vieru novej generácie kresťanov, ktorá Krista nasleduje s vedomím si svojich vlastných chýb, je veľmi nenáboženská, je úplne prítomná vo svete a zároveň do tohto sveta nevkladá žiadnu nádej… takí boli učeníci Krista podľa seriálu The Chosen, a takí boli do istej miery aj naozaj – takí sú však učeníci najbližšieho desaťročia, a aj preto sa to oplatí pozerať.

Medzi mínusy seriálu patrí, že domýšľa udalosti do najpravdepodobnejších scenárov. Je to mimoriadne zaujímavé, no napriek tomu tieto scenáre nemusia byť skutočné. Matúš nemusel byť veľmi šikovný, Peter nemusel mať dlhy na daniach a Tomáš nemusel mať nič s premenením vína… je dôležité zachovať si dostatočný odstup, aby naše poznanie Pána ostalo založené na Písme a nie na scenári filmu. Ďalším mínusom je, že Ježiš občas pôsobí ako firemný supervízor, napätia rieši cez komunikačné klišé, pričom riešením mohli byť pokojne aj veľmi silné slová vyrieknuté mimoriadnou autoritou – opäť teda opakujeme chybu predošlých generácií, keď sa mu snažíme dať ten najjemnejší výzor dneška…

Napriek tomu je pozeranie tohto seriálu výborným spôsobom ako porozumieť životu prvých nasledovníkov Krista, ich pohľadu, očakávaniam, ktoré sú vynikajúco osadené do života človeka okolo roku 30 n. l., a zároveň do života teba a mňa, ktorí v slepej uličke čakajú, kedy príde Mesiáš a zavolá ich do svojho kráľovstva.

Pozrite si to: The Chosen https://watch.angelstudios.com/thechosen/ . 

Blahoslavení chudobní v duchu

„Blahoslavení chudobní v duchu“ patrí medzi jeden z najznámejších Ježišovych citátov. Je súčasťou jeho „Kázne na hore“, ktorá je zapísaná v Biblii, Evanjeliu podľa Matúša, na začiatku 5. kapitoly.

Jedna z prvých vecí, ktorú som si mohol po príchode do cirkevného zboru v B. Bystrici všimnúť, je množstvo schopných ľudí, pripravených rozvíjať svoje obdarovania a deliť sa o ne. S akou chudobou v duchu sa môže stotožniť schopný a skúsený človek, pripravený splniť štandardy ktoréhokoľvek „pozemského“ kráľovstva?

Pojem chudoby, ktorý sa v tejto časti Písma spomína, označuje žobráka, úplne odkázaného na pomoc druhým ľuďom. Matúš, ktorý poznal bohatstvo, ale aj chudobu duchom, si dáva záležať, aby nám bolo jasné, že sa nejedná (len) o materiálnu chudobu. Chudobní duchom sú tí, ktorí si s vedomím všetkých svojich schopností, darov a vzdelania uvedomujú, že hoci výborne spĺňajú štandardy tejto zeme, nesiahajú na štandardy toho nebeského. 

Skončiť tu by však bola nebezpečná polopravda. Chudobní v duchu, ktorí uvidia nebeské kráľovstvo sú totiž ľudia, ktorí s natiahnutou dlaňou žobráka vyjadrili svoju úplnú odkázanosť na Boha a boli vypočutí.

Dostali ste radosť a naplnenie od Boha, keď ste napriek dostatočnosti pre tento svet nenašli pokoj, lebo ste videli, ako vám uniká nebeské kráľovstvo. Boh sa však v Kristovi zmiloval nad našou prosbou.

Nenechajte si vziať šťastie, ktoré dáva Boh – vaše je nebeské kráľovstvo!   

5.ročník zimného (bežkárskeho) behu PARTNEROV V NÁDEJI

Po niekoľkých dňoch, kedy na území Slovenska silný vietor lámal stromy, nebezpečne sa dvíhali hladiny riek a potokov, keď sme s modlitbou na perách prosili o zdarný priebeh bežkárskeho podujatia a ochranu pre celé Slovensko, sme sa v sobotu 8. februára zobudili do krásneho slnečného dňa.

To, čo ponúka areál zimných športov na plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici je v súčasných slabších snehových podmienkach pre bežkárov oázou, kde sa môžu na vynikajúcej, denne upravovanej trati venovať tomuto skvelému športu.

Slnečné počasie prilákalo túto sobotu do areálu zimných športov viacero malých a veľkých nadšencov bežeckého lyžovania na 5. ročník zimného (bežkárskeho) BEHU PARTNEROV V NÁDEJI, ktorý sa už po druhýkrát konal v areáli zimných športov na plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici. Za účasti 75 zaregistrovaných bežkárov sa nám spoločne podarilo odbehnúť úžasných 529 kilometrov. Každý detský odbehnutý kilometer bol finančne sponzorovaný sumou 2 eurá a dospelácky sumou 1 euro, čo prinieslo pre misijný projekt OMBA v Keni 603,0 eur. Na dobrovoľnom štartovnom sa tiež podarilo vyzbierať 267,0 eur a v súčte sme tak pre potreby projektu OMBA získali 870,0 eur.

Výborné podmienky na trati, dostatok snehu s technickou stopou pre klasické aj korčuliarske bežkovanie, nám zabezpečila organizácia mesta Banská Bystrica ZAaRES, ktorej aj touto cestou vyjadrujeme veľkú vďaku za ponúknutú príležitosť zorganizovať toto podujatie v areáli plážového kúpaliska.

Ďakujeme aj všetkým bratom a sestrám, ktorí už každoročne ponúkajú svoje služby pre organizačné zabezpečenie podujatia a prispievajú tak k zdarnému priebehu celej akcie. Veľké „ĎAKUJEM“ však patrí nášmu Bohu, že sme mohli zažiť obrovské požehnanie a Jeho ochrannú ruku aj počas týchto dní. Sme vďační, že sme opäť mohli poslúžiť dobrej veci pri zabezpečení vzdelávania detí aj dospelých a pri šírení Božieho slova v ďalekej Keni.

Soňa Antalíková,
organizátorka podujatia

4. ročník behu PARTNEROV V NÁDEJI

Veľké množstvo zrážok, ktoré na územie Slovenska spadlo v májových dňoch, bolo po tohtoročných jarných suchých dňoch veľmi potrebné a ďakovali sme Bohuza to , že prišli.
O to viac sme ďakovali Bohu, keď ráno 1. júna v deň konania už 4. ročníka BEHU PARTNEROV V NÁDEJI vykuklo nad našimi hlavami slniečko a my sme mohli bez obáv, že zmokneme, uskutočniť toto benefičné podujatie. V organizačnej spolupráci BJB, Cirkvi bratskej, ECAV a Wycliffe Slovakia tak mohlo spolu 154 malých aj veľkých bežcov v Mestskom parku v Banskej Bystrici za 2 hodiny odbehnúť v súčte 888,5 km.
Každý detský odbehnutý kilometer bol finančne sponzorovaný sumou 2 eurá a dopelácky sumou 1 euro, čo prinieslo pre misijný projekt OMBA v Keni, ktorý je súčasťou programu PARTNERI V NÁDEJI, 1426,56 eur. Na dobrovoľnom štartovnom sa tiež podarilo vyzbierať 251,0 eur a v súčte sme tak pre potreby projektu OMBA získali 1677,56 eur.
Tak ako po minulé roky, zázemie pre registráciu a športovcov sme mali v priestoroch záhrady CB a ako dobrovoľníci prišli pomôcť študenti z Evanjelického gymnázia, ktorí sa postarali aj o výrobu malých darčekov pre každého bežca.
Ako svedectvo o tom, že Boh koná v tejto veľmi chudobnej oblasti Kene a že naše modlitebné aj finančné úsilie pre misijnú podporu projektu OMBA má ďalšie reálne výsledky, sme z rúk riaditeľa organizácie Wycliffe Slovakia Jara Tomašovského dostali jeden výtlačok prekladu Novej zmluvy v jazyku OMBA. Informácia o tom, že v OMBE oslávili (zatiaľ v tajnosti) svoje prvé Vianoce, bola tiež dôkazom o tom, že ľudia v tejto komunite sú na ceste poznávania a hľadania Pána Ježiša.

Na nedeľných bohoslužbách sme tak spoločne mohli ďakovať nie len za preklad Novej zmluvy do jazyka OMBA, ale za všetky formy požehnania, ktoré za 5 rokov našej zborovej služby mohli v OMBE prijať.

Ďakujeme Bohu za svedectvá z tejto oblasti, ktoré nám aj našim besiedkárom ukazujú, že je dobré v službe vytrvať.

4. ročník Zimného (bežkárskeho) behu PARTNEROV V NÁDEJI

Krásne, skoro už jarné slnečné počasie, prilákalo viacero malých aj veľkých nadšencov bežeckého
lyžovania na 4. ročník Zimného (bežkárskeho) BEHU PARTNEROV V NÁDEJI, ktorý sa uskutočnil
v bežkárskom areáli na plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici.

Za účasti 61 zaregistrovaných bežcov sa nám spoločne podarilo odbehnúť úžasných 342 kilometrov. Každý detský
odbehnutý kilometer bol finančne sponzorovaný sumou 2 eurá a dopelácky sumou 1 euro, čo prinieslo pre
misijný projekt OMBA v Keni 433,0 eur. Na dobrovoľnom štartovnom sa tiež podarilo vyzbierať 165,0 eur
a v súčte sme tak pre potreby projektu OMBA získali 598,0 eur.
Výborné podmienky na trati a dostatok snehu s technickou stopou pre klasické aj korčuliarske
bežkovanie nám zabezpečila organizácia mesta Banská Bystrica ZAaRES, ktorej aj touto cestou
vyjadrujeme veľkú vďaku za ponúknutú príležitosť zorganizovať toto podujatie v priestoroch plážového
kúpaliska.

Ďakujeme aj všetkým bratom a sestrám, ktorí či už organizačne alebo zabezpečením občerstvenia
prispeli k zdarnému priebehu celej akcie. Veľké „ĎAKUJEME“ však patrí nášmu Bohu za to, že sme aj tentokrát
mohli poslúžiť dobrej veci pri šírení Božieho slova v ďalekej Keni a zároveň zažívať radosť z pohybu na
bežkách. Opäť sme mohli prežiť, že tieto akcie majú veľký zmysel nielen pre OMBU, ale sú aj pre nás
veľkým požehnaním a slúžia aj pre zblíženie nášho spoločenstva s ďalšími kresťanmi v Banskej Bystrici.

3.ročník Zimného (bežkárskeho) behu PARTNEROV V NÁDEJI

Služba pre oslavu Božieho diela a podpora misie v jazykovej komunite OMBA v Keni môže mať rôznu podobu, a takou netradičnou podobou takejto služby bol aj 3. ročník Zimného (bežkárskeho) behu Partnerov v nádeji, ktorý sa uskutočnil 28.1.2018 v Mestskom parku v Banskej Bystrici.

Už po tretíkrát sa cca 50 malých aj veľkých podporovateľov tejto služby stretlo na bežkárskom okruhu v Mestskom parku. Spoločne sa podarilo odbehnúť 170 kilometrov a keďže každý odbehnutý kilometer bol sponzorovaný sumou 2 eurá, pre potreby projektu OMBA sa spolu s dobrovoľným štartovným podarilo získať 520 eur.

Aj napriek ťažším technickým podmienkam, keď nám sneh mizol doslova pred očami… sme mohli zažiť popoludnie plné zábavy a radosti z pohybu na snehu v lone prírody. Ďakujeme všetkým bratom, ktorí pomohli zabezpečiť dobrú kvalitu trate a sestrám za pripravené občerstvenie. Veľké „ĎAKUJEM“ však patrí nášmu Bohu, za vypočuté modlitby a požehnanie, ktoré sme počas celej akcie mohli zažívať. Veríme, že požehnaním z tejto služby budú môcť byť obdarení aj ľudia v ďalekej Keni.

Jesenný a adventný predaj pre OMBU

Tohtoročnú jesennú predajnú kampaň pre OMBU sme spustili v priestoroch Strednej odbornej školy, Pod Bánošom v Banskej Bystrici, počas konania 3. celoslovenskej konferencie detskej služby, kde sme boli prizvaní prezentovať našu prácu s deťmi a službu pre projekt OMBA. Súčasťou našej prezentácie bol aj malý stánok, ktorý sme zriadili pri vstupe do hlavnej sály, kde si účastníci mohli prečítať o našej službe, vidieť fotky z našich aktivít a finančne podporiť projekt OMBA zakúpením niektorého z „produktov domácej výroby“ (sušené aj čerstvé jablká, bylinky a zaváraniny), ktoré darovali naše sestry a bratia, resp. pomohli pri výrobe a zbere naši besiedkári. Možnosť podporiť našu kampaň mali aj členovia nášho zboru počas ďalších dvoch nedieľ vo vestibule nášho zboru. Podobne to bolo aj počas štyroch adventných nedieľ, kde sme našu predajnú ponuku doplnili o množstvo ďalších „produktov domácej výroby“ (sušené hríby, opekance, orechy, vianočné koláčiky a iné dobroty).

Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili, či už donesením niektorého z produktov do predaja, resp. jeho zakúpením. Ďakujeme aj za modlitby pre túto službu, za svedectvá ktoré dostávame z OMBY a za jej úžasné požehnanie, ktoré nás povzbudzuje pokračovať. Počas týchto dvoch predajných kampaní sa nám pre potreby projektu OMBA podarilo získať úžasných 847,0 eur.

SPRÁVA: 2. ročník Behu Partnerov v nádeji

Tento rok je pre Bratskú jednotu baptistov na Slovensku rokom misie. Spoločnú snahu o podporu misie vo svete sme si pripomenuli aj na 2. ročníku Behu partnerov v nádeji, ktorý sme za organizačnej pomoci Cirkvi bratskej, ECAV, BJB a Wycliffe Slovakia zorganizovali 27. mája 2017 v Mestskom parku v Banskej Bystrici.

Po minuloročnej úspešnej a požehnanej akcii sa aj tento rok behu zúčastnilo cca 200 malých aj veľkých bežcov, ktorí v súčte spolu odbehli za približne dve hodiny 1285 km. Keďže každý odbehnutý kilometer bol finančne sponzorovaný, spolu s dobrovoľným štartovným sa pre potreby projektov Partneri v nádeji podarilo získať 2980 eur. Tieto finančné prostriedky budú použité na podporu prekladu Písma a vzdelávanie ľudí v najchudobnejších oblastiach Kene.

Ešte len druhý ročník tohto behu a už bol medzinárodný. Akcie sa totiž zúčastnilo niekoľko pracovníkov organizácie Wycliffe z Rumunska a Maďarska, ktorým sa myšlienka takejto formy behu natoľko zapáčilo, že by niečo podobné chceli zorganizovať aj u nich doma.
Pre nás, ktorí sme toto podujatie organizovali, je celé podujatie svedectvom o Božej láske. Uvedomujeme si, že z našich síl by sme to nedokázali a sme za to Bohu veľmi vďační.

Soňa Antalíková