Podporná skupina pre smútiacich

Drahé sestry a bratia, 

vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu a s ňou spojené straty blízkych osôb prichádzame s možnosťou podpornej skupiny pre smútiacich.

Skupina je určená pre tých, ktorí prešli stratou blízkej osoby, či už teraz, alebo v dávnejšej minulosti.

Na takejto skupine je možné hovoriť o témach ako samota, perspektíva, odpustenie a podobne. Jedná sa približne o šesť stretnutí s odstupom týždňa.

Táto skupina by začala začiatkom novembra 2021, deň a čas by sme dohodli s tými, ktorí budú mať záujem.

Ak máte záujem, kontaktujte kazateľa na tel.: 0915 266 365; alebo e-mailom: kazatel.bjb.bb@gmail.com, vzhľadom na COVID situáciu sa podporné skupiny začnú najskôr 15. 11. 2022.