Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme

Ak sa niečo nevydarí 2 – 3 x za sebou, zvykne nás to frustrovať. Ak zápasíme za dobrú vec a proti nám stoja ľudia so zlými úmyslami, nezmyselné regulácie, a podobne, môže to v nás spôsobiť apatiu, alebo hnev.

„Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme,“ zaznieva od Ježiša do týchto chvíľ. Otázka kto zvíťazí nezávisí od nášho kriku, burácania, angažovanosti, argumentov alebo zdrojov. Závisí to od pravdy, alebo presnejšie od Pravdy. Ježiš sa z lásky obetoval za budúcnosť pokorných, ktorí činia pokánie. To je naša istota perspektívy, spravodlivej perspektívy, bez ktorej by svet nedával zmysel.

Vďaka Bohu, že vo chvíľach, ktoré nemajú riešenie, a môžu nás uzavrieť do nečinnosti alebo agresie, môžeme očakávať. Pokojne očakávať, v tichosti očakávať, ako sa zjaví víťaz – Ježiš Kristus.

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *