Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

  • predvianočná zbierka!

Krabicu s láskou môžete odovzdať na fare
na Hornej Striebornej 5 pod stromček vždy v:
 
Utorok 17:00-18:00
Streda 17:00-19:00
Piatok 17:00-19:00
Nedeľa 10:00-12:00

Zbierka sa koná od 19. 11. do 2. 12. 2021

Prečo pod stromček?
Nadväzujeme na tradíciu YMCA na Slovensku,
ktorá k nám priniesla 

zvyk stavať vianočné stromy na námestiach. 
Prvý na území ČSR postavila YMCA
v Olomouci roku 1921. Ľudia z mesta pod neho nosili

darčeky, ktoré ymkári distribuovali núdznym.

YMCA bola a aj je v našom meste.
Či aj tu začala zvyk stavať vianočné stromy
na námestiach práve YMCA, to nevieme.

Ale nápad sa nám páči, a preto aj dnes
môžete priniesť darček pod stromček
umiestnený tu – na verejnom mieste!