4. ročník Zimného (bežkárskeho) behu PARTNEROV V NÁDEJI

Krásne, skoro už jarné slnečné počasie, prilákalo viacero malých aj veľkých nadšencov bežeckého
lyžovania na 4. ročník Zimného (bežkárskeho) BEHU PARTNEROV V NÁDEJI, ktorý sa uskutočnil
v bežkárskom areáli na plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici.

Za účasti 61 zaregistrovaných bežcov sa nám spoločne podarilo odbehnúť úžasných 342 kilometrov. Každý detský
odbehnutý kilometer bol finančne sponzorovaný sumou 2 eurá a dopelácky sumou 1 euro, čo prinieslo pre
misijný projekt OMBA v Keni 433,0 eur. Na dobrovoľnom štartovnom sa tiež podarilo vyzbierať 165,0 eur
a v súčte sme tak pre potreby projektu OMBA získali 598,0 eur.
Výborné podmienky na trati a dostatok snehu s technickou stopou pre klasické aj korčuliarske
bežkovanie nám zabezpečila organizácia mesta Banská Bystrica ZAaRES, ktorej aj touto cestou
vyjadrujeme veľkú vďaku za ponúknutú príležitosť zorganizovať toto podujatie v priestoroch plážového
kúpaliska.

Ďakujeme aj všetkým bratom a sestrám, ktorí či už organizačne alebo zabezpečením občerstvenia
prispeli k zdarnému priebehu celej akcie. Veľké „ĎAKUJEME“ však patrí nášmu Bohu za to, že sme aj tentokrát
mohli poslúžiť dobrej veci pri šírení Božieho slova v ďalekej Keni a zároveň zažívať radosť z pohybu na
bežkách. Opäť sme mohli prežiť, že tieto akcie majú veľký zmysel nielen pre OMBU, ale sú aj pre nás
veľkým požehnaním a slúžia aj pre zblíženie nášho spoločenstva s ďalšími kresťanmi v Banskej Bystrici.

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *