Staršovstvo v zbore BJB v BB

Pozývame Vás na biblický kurz o staršovstve, ktorý sa bude konať počas septembra v zbore BJB v Banskej Bystrici.

Keďže v tomto období budú prebiehať aj voľby starších, je to vhodný čas pre spoločné hľadanie a duchovnú prípravu.

Kurz pozostáva zo štyroch stretnutí, nevadí, ak niektoré vynecháte. Deň a čas vyberieme podľa toho, ktorý bude vyhovovať väčšine. Kurz bude prebiehať osobne aj online.

Obsah kurzu:
a) Modlitby za budúce staršovstvo,
b) Staršovstvo v SZ a NZ,
c) Úlohy starších,
d) Výber starších.

Pre viac info volajte: 0915266 365

Prihláste sa: PRIHLÁŠKA