Jesenný a adventný predaj pre OMBU

Tohtoročnú jesennú predajnú kampaň pre OMBU sme spustili v priestoroch Strednej odbornej školy, Pod Bánošom v Banskej Bystrici, počas konania 3. celoslovenskej konferencie detskej služby, kde sme boli prizvaní prezentovať našu prácu s deťmi a službu pre projekt OMBA. Súčasťou našej prezentácie bol aj malý stánok, ktorý sme zriadili pri vstupe do hlavnej sály, kde si účastníci mohli prečítať o našej službe, vidieť fotky z našich aktivít a finančne podporiť projekt OMBA zakúpením niektorého z „produktov domácej výroby“ (sušené aj čerstvé jablká, bylinky a zaváraniny), ktoré darovali naše sestry a bratia, resp. pomohli pri výrobe a zbere naši besiedkári. Možnosť podporiť našu kampaň mali aj členovia nášho zboru počas ďalších dvoch nedieľ vo vestibule nášho zboru. Podobne to bolo aj počas štyroch adventných nedieľ, kde sme našu predajnú ponuku doplnili o množstvo ďalších „produktov domácej výroby“ (sušené hríby, opekance, orechy, vianočné koláčiky a iné dobroty).

Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili, či už donesením niektorého z produktov do predaja, resp. jeho zakúpením. Ďakujeme aj za modlitby pre túto službu, za svedectvá ktoré dostávame z OMBY a za jej úžasné požehnanie, ktoré nás povzbudzuje pokračovať. Počas týchto dvoch predajných kampaní sa nám pre potreby projektu OMBA podarilo získať úžasných 847,0 eur.