Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfsmnt/hosting1_2/a/c/ac3bdb73-d8a7-4481-9563-ad1069a4d699/baptistibb.sk/web/wp-content/themes/Harest_Pro/admin/meta/init.php on line 746
SPRÁVA: 2. ročník Behu Partnerov v nádeji | Bratská jednota baptistov v Banskej Bystrici

SPRÁVA: 2. ročník Behu Partnerov v nádeji

Tento rok je pre Bratskú jednotu baptistov na Slovensku rokom misie. Spoločnú snahu o podporu misie vo svete sme si pripomenuli aj na 2. ročníku Behu partnerov v nádeji, ktorý sme za organizačnej pomoci Cirkvi bratskej, ECAV, BJB a Wycliffe Slovakia zorganizovali 27. mája 2017 v Mestskom parku v Banskej Bystrici.

Po minuloročnej úspešnej a požehnanej akcii sa aj tento rok behu zúčastnilo cca 200 malých aj veľkých bežcov, ktorí v súčte spolu odbehli za približne dve hodiny 1285 km. Keďže každý odbehnutý kilometer bol finančne sponzorovaný, spolu s dobrovoľným štartovným sa pre potreby projektov Partneri v nádeji podarilo získať 2980 eur. Tieto finančné prostriedky budú použité na podporu prekladu Písma a vzdelávanie ľudí v najchudobnejších oblastiach Kene.

Ešte len druhý ročník tohto behu a už bol medzinárodný. Akcie sa totiž zúčastnilo niekoľko pracovníkov organizácie Wycliffe z Rumunska a Maďarska, ktorým sa myšlienka takejto formy behu natoľko zapáčilo, že by niečo podobné chceli zorganizovať aj u nich doma.
Pre nás, ktorí sme toto podujatie organizovali, je celé podujatie svedectvom o Božej láske. Uvedomujeme si, že z našich síl by sme to nedokázali a sme za to Bohu veľmi vďační.

Soňa Antalíková