SPRÁVA: 2. ročník Behu Partnerov v nádeji

Tento rok je pre Bratskú jednotu baptistov na Slovensku rokom misie. Spoločnú snahu o podporu misie vo svete sme si pripomenuli aj na 2. ročníku Behu partnerov v nádeji, ktorý sme za organizačnej pomoci Cirkvi bratskej, ECAV, BJB a Wycliffe Slovakia zorganizovali 27. mája 2017 v Mestskom parku v Banskej Bystrici.

Po minuloročnej úspešnej a požehnanej akcii sa aj tento rok behu zúčastnilo cca 200 malých aj veľkých bežcov, ktorí v súčte spolu odbehli za približne dve hodiny 1285 km. Keďže každý odbehnutý kilometer bol finančne sponzorovaný, spolu s dobrovoľným štartovným sa pre potreby projektov Partneri v nádeji podarilo získať 2980 eur. Tieto finančné prostriedky budú použité na podporu prekladu Písma a vzdelávanie ľudí v najchudobnejších oblastiach Kene.

Ešte len druhý ročník tohto behu a už bol medzinárodný. Akcie sa totiž zúčastnilo niekoľko pracovníkov organizácie Wycliffe z Rumunska a Maďarska, ktorým sa myšlienka takejto formy behu natoľko zapáčilo, že by niečo podobné chceli zorganizovať aj u nich doma.
Pre nás, ktorí sme toto podujatie organizovali, je celé podujatie svedectvom o Božej láske. Uvedomujeme si, že z našich síl by sme to nedokázali a sme za to Bohu veľmi vďační.

Soňa Antalíková