Blog

Národný týždeň manželstva 2017: Spolu na ceste

Niektorí členovia nášho zboru sa aj tento rok aktívne zapojili do príprav banskobystrických aktivít v rámci celonárodnej kampane Národný týždeň manželstva.

Organizátori pre tento rok vybrali tému Spolu na ceste. Pozývame vás, aby ste si spolu s nami počas „Valentínskeho“ týždňa pripomenuli význam a prínos manželstiev…

SPRÁVA: Zimný beh Partnerov v nádeji

Ani mrazivé ráno neodradilo malých a veľkých nadšencov bežeckého lyžovania od účasti na 2. ročníku Zimného (bežkárskeho) behu Partnerov v nádeji, ktorý sa uskutočnil 21.01.2017 v Mestskom parku v Banskej Bystrici.

Za účasti 30 zaregistrovaných bežcov sa nám spoločne podarilo odbehnúť úžasných 101 kilometrov, čo prinieslo pre Projekt OMBA 202 eur, keďže každý odbehnutý kilometer bol finančne sponzorovaný sumou 2 eurá. Na dobrovoľnom štartovnom sa tiež podarilo vyzbierať 202 eur a v súčte sme tak pre potreby Projektu OMBA získali 404 eur.

Výbornú atmosféru, ktorá vládla nielen na trati, ale aj v mieste registrácie spríjemnil svojou symbolickou účasťou aj olympijský víťaz z Rio de Janeiro 2016, chodec Matej Tóth, ktorý mal ranný tréning v Mestskom parku. Pozorne si vypočul náš úmysel naším behom podporiť misiu a vzdelávanie v najzaostalejších oblastiach Kene. Rád prijal štartové číslo 1, označené logom behu a jeho menom a na pamiatku sa s nami odfotil. K našej odbehnutej vzdialenosti sme tak mohli pripočítať aj jeho 22 kilometrov.
Z detských bežkárov sa najvytrvalejším stal Teo Uhrin, ktorý odbehol úžasných 9 kilometrov.

Opäť sme mohli prežiť, že tieto akcie majú veľký zmysel nielen pre OMBU, ale sú aj pre nás veľkým požehnaním a slúžia aj pre zblíženie kolektívu celého zborového spoločenstva.

POZVÁNKA: Zimný beh Partnerov v nádeji

Malá a veľká besiedka zboru BJB Banská Bystrica vás srdečne pozýva na 2. ročník Zimného behu Partnerov v nádeji, ktorý sa uskutoční 21.01.2017 od 09.30–12.30 v Mestskom parku v Banskej Bystrici (bývalý Leninov park).

Použitie vlastnej bežkárskej výstroje je vítané. Zapožičanie bežkárskej výstroje pre deti aj dospelých je len v obmedzenom množstve.
Teplý čajík, zimné hry pre deti a inštruktáž pre bežkárov začiatočníkov bude zabezpečená.

Dobrovoľné štartovné bude poskytnuté pre potreby projektu programu Partneri v nádeji – OMBA.
Príďte si zašportovať a podporiť tak našu kampaň.

Zimný (adventný) predaj pre Projekt OMBA

Projekt OMBA (podpora a pomoc pre Keňu), ktorý je súčasťou programu Partneri v nádeji a ktorý zastrešuje organizácia Wycliffe Slovakia, sa stal v našom zbore už tretí rok súčasťou našich pravidelných modlitebných aktivít. Naviac sme zorganizovali niekoľko športových akcií s úmyslom zblížiť kolektív celého zborového spoločenstva a taktiež viacero predajných akcií s možnosťou získania finančných prostriedkov pre potreby tohto projektu.
Nadšenie pre projekt OMBA prežili aj viaceré sestry v zbore. Spoločne sme počas adventného obdobia pripravili predajnú kampaň s cieľom získať finančné prostriedky pre OMBU z predaja vianočného pečiva, sušeného ovocia, hríbov, byliniek, orechov a vianočných dekorácií. S deťmi malej a veľkej besiedky sme pre tieto účely vyrábali krabičky pre vianočné trubičky, vianočné gule a balili napečené a donesené dobroty. Počas adventných nedieľ sa podarilo získať a poslať pre projekt „OMBA“ úžasných 211,00 eur.

bjb-bb_zimny-adventny-predaj-pre-projekt-OMBA

bjb-bb_vyroba-vianocnych-ozdob-pre-projekt-OMBA

Aliančný modlitebný týždeň 08.-15.01.2017

V nedeľu 8. januára 2017 začína každoročný týždeň stretnutí v rámci Medzinárodného modlitebného týždňa Svetovej evanjelickej aliancie (WEA). Náš zbor sa doň opäť zapojí modlitbami aj prípravou stretnutí kresťanov z rôznych spoločenstiev v Banskej Bystrici. Podvečerné stretnutia budú prebiehať striedavo v priestoroch viacerých spoločenstiev nasledovne:

08.01.2017 (nedeľa): Úvod k aliančnému týždňu bude mať každé spoločenstvo vo svojom kostole
09.01.2017 (pondelok): Cirkev bratská
10.01.2017 (utorok): Apoštolská cirkev
11.01.2017 (streda): Bratská jednota baptistov
12.01.2017 (štvrtok): Spoločenstvo Vinica
13.01.2017 (piatok): Evanjelická cirkev a.v. na Lazovnej ulici

Všetky stretnutia začínajú o 18:00.

Tohtoročná téma aliančného modlitebného týždňa má názov „Jedinečné“ a vychádza z blížiacej sa oslavy začiatku reformácie. Počas týždňa sa sústredíme na štyri hlavné Lutherove body, vyznačujúce sa slovom “jedine” (latinsky sola alebo solus):

  • Jedine Kristus
  • Jedine Biblia (sväté Písmo)
  • Jedine milosť
  • Jedine viera

Tieto štyri centrálne body popisujú stručne a precízne, o čo ide v kresťanskej viere. Počas týždňa od 8. do 15. januára 2017 sa preto spoločne v modlitbách sústredíme na to, že Kristus je jedinou cestou, jedine Biblia je naším základom, jedine milosť je našou šancou a jedine viera je našou odpoveďou na Božiu ponuku. Budeme spolu uvažovať aj o tom ako tieto štyri „sola“ pôsobia smerom von, k svetu a sú nádejou pre hľadajúcich okolo nás.