Aliančný modlitebný týždeň 08.-15.01.2017

V nedeľu 8. januára 2017 začína každoročný týždeň stretnutí v rámci Medzinárodného modlitebného týždňa Svetovej evanjelickej aliancie (WEA). Náš zbor sa doň opäť zapojí modlitbami aj prípravou stretnutí kresťanov z rôznych spoločenstiev v Banskej Bystrici. Podvečerné stretnutia budú prebiehať striedavo v priestoroch viacerých spoločenstiev nasledovne:

08.01.2017 (nedeľa): Úvod k aliančnému týždňu bude mať každé spoločenstvo vo svojom kostole
09.01.2017 (pondelok): Cirkev bratská
10.01.2017 (utorok): Apoštolská cirkev
11.01.2017 (streda): Bratská jednota baptistov
12.01.2017 (štvrtok): Spoločenstvo Vinica
13.01.2017 (piatok): Evanjelická cirkev a.v. na Lazovnej ulici

Všetky stretnutia začínajú o 18:00.

Tohtoročná téma aliančného modlitebného týždňa má názov „Jedinečné“ a vychádza z blížiacej sa oslavy začiatku reformácie. Počas týždňa sa sústredíme na štyri hlavné Lutherove body, vyznačujúce sa slovom “jedine” (latinsky sola alebo solus):

  • Jedine Kristus
  • Jedine Biblia (sväté Písmo)
  • Jedine milosť
  • Jedine viera

Tieto štyri centrálne body popisujú stručne a precízne, o čo ide v kresťanskej viere. Počas týždňa od 8. do 15. januára 2017 sa preto spoločne v modlitbách sústredíme na to, že Kristus je jedinou cestou, jedine Biblia je naším základom, jedine milosť je našou šancou a jedine viera je našou odpoveďou na Božiu ponuku. Budeme spolu uvažovať aj o tom ako tieto štyri „sola“ pôsobia smerom von, k svetu a sú nádejou pre hľadajúcich okolo nás.