SPRÁVA: Zimný beh Partnerov v nádeji

Ani mrazivé ráno neodradilo malých a veľkých nadšencov bežeckého lyžovania od účasti na 2. ročníku Zimného (bežkárskeho) behu Partnerov v nádeji, ktorý sa uskutočnil 21.01.2017 v Mestskom parku v Banskej Bystrici.

Za účasti 30 zaregistrovaných bežcov sa nám spoločne podarilo odbehnúť úžasných 101 kilometrov, čo prinieslo pre Projekt OMBA 202 eur, keďže každý odbehnutý kilometer bol finančne sponzorovaný sumou 2 eurá. Na dobrovoľnom štartovnom sa tiež podarilo vyzbierať 202 eur a v súčte sme tak pre potreby Projektu OMBA získali 404 eur.

Výbornú atmosféru, ktorá vládla nielen na trati, ale aj v mieste registrácie spríjemnil svojou symbolickou účasťou aj olympijský víťaz z Rio de Janeiro 2016, chodec Matej Tóth, ktorý mal ranný tréning v Mestskom parku. Pozorne si vypočul náš úmysel naším behom podporiť misiu a vzdelávanie v najzaostalejších oblastiach Kene. Rád prijal štartové číslo 1, označené logom behu a jeho menom a na pamiatku sa s nami odfotil. K našej odbehnutej vzdialenosti sme tak mohli pripočítať aj jeho 22 kilometrov.
Z detských bežkárov sa najvytrvalejším stal Teo Uhrin, ktorý odbehol úžasných 9 kilometrov.

Opäť sme mohli prežiť, že tieto akcie majú veľký zmysel nielen pre OMBU, ale sú aj pre nás veľkým požehnaním a slúžia aj pre zblíženie kolektívu celého zborového spoločenstva.