Očkovanie ako otázka viery? II

Diel II – Argumenty kresťanov v prospech očkovania

Je možné, aby od nášho rozhodnutia o očkovaní záviselo, či sme stále učeníkmi Ježiša Krista?

Tejto otázke sa venujem v sérii krátkych príspevkov. Píšem ju s túžbou po zmierení v situácii, keď sa spoločnosť čoraz viac rozchádza. Tému vakcín som vybral ako príklad. Dúfam, že tieto princípy nám pomôžu orientovať sa aj v ďalších oblastiach, o ktorých teraz cirkev diskutuje, a ktoré ju začínajú rozdeľovať. Jedná sa o článok pre veriacich ľudí, používa argumenty a otvára otázky, ktoré aktuálne riešia práve kresťania… 

Existujú významné dôvody viery v prospech očkovania, ktoré vyplývajú z kresťanskej viery a rozhodne stoja za zváženie. Skúsme sa na ne pozrieť bližšie: 

  1. Možnosť očkovania sa je Božia odpoveď na modlitby. To môže znieť radikálne, avšak je to z historického hľadiska pravda. Vynálezca očkovania  Edward Jenner bol oddaným kresťanom, plný známosti Písma svätého. Prosil Boha o riešenie pre státisíce ľudí, ktorí umierali na dnes “neexistujúce” choroby. Keď si všimol, že po prekonaní jednoduchej choroby kravských kiahní zvládajú ľudia vtedy smrteľné ovčie kiahne bez väčších komplikácií, očkoval dobrovoľníkov kravskými kiahňami, aby sa vyhli ovčím. Presadiť túto myšlienku bolo nesmierne náročné, a stálo ho to mnoho duchovného zápasu. Myšlienku očkovania presadzoval až na okraj svojich síl. Očkoval ľudí na vlastné náklady a v snahe zaočkovať každého zdarma dospel k finančnému bankrotu. Samozrejme, dnes sa do značnej miery z jeho vynálezu stal biznis. No napriek tomu je očkovanie dostupné každému bez ohľadu na jeho finančné zázemie. Je to tak pri Jennerovom očkovaní proti ovčím kiahňam, a aj pri očkovaní proti COVIDu. Pri očkovaní sa naplnilo to, o čo tento kresťan zápasil. Týmto obetavým duchovným zápasom netreba pohŕdať.  

  2. Očkovanie je racionálne zo zdravotného a spoločenského hľadiska. Sám som bol v situáciách, kedy “spočítať” si všetky pre a proti nestačilo. Avšak ak sa dokážeme pozrieť na otázku očkovania zo zdravotného a spoločenského hľadiska, argumenty sú jednoznačné. Po viac ako miliarde zaočkovaných ľudí sa nedá povedať, že sa jedná o niečo neodskúšané a výsledky sú taktiež jednoznačné. Áno, aj zaočkovaní ľudia umierajú, áno, niektorí práve kvôli očkovaniu. Avšak očkovanie významne znižuje riziko smrti. Po zdravotnej stránke je rozhodnutie dať alebo nedať sa zaočkovať rovnaké, ako rozhodnutie poslať svoje dieťa hrať sa na koľajnice alebo poslať ho hrať sa na ihrisko – aj s vakcínou hrozí problém, aj na ihriskách prichádzajú deti k úrazom. Ak však niekto povie, že videl moje dieťa hrať sa na ihrisku, ostávam pokojný, no ak sa moje dieťa motá okolo železničnej trate, utekám mu na pomoc. Tu je možno problém mnohých klamstiev, ktoré sa snažia tieto jednoduché racionálne argumenty prevrátiť. Najviac ma pobavili veľmi čítané posty o smrti moderátora Markízy hneď po očkovaní. Pobavili ma preto, lebo údajne mŕtvy moderátor nám celú vec vysvetlil v komentároch pod daným postom.  Možno sa pýtate čo to má spoločné s vierou? Dve veci: a) ak verím, že schopnosť uvažovať a rozlišovať mám od Pána, je dobré sa na túto schopnosť spoľahnúť práve v situáciách, keď zaznievajú protichodné informácie; b) ak verím, že klamstvo Boh zásadne nepoužíva, nesmiem sa klamstvu podriadiť, aj keď útočí na moje hlboké city a pudy. V tomto zmysle je voľba racionálnej a pravdivej cesty aj vážnym kresťanským dôvodom v prospech očkovania, ktorý potrebujeme rešpektovať.  

  3. Podstupovať riziko kvôli druhým je obetavé. Niektorí zdraví ľudia si povedia, že sa nedávajú očkovať kvôli sebe, lebo oni sami sú v poriadku a ochorenie COVID zvládnu. Očkovať sa dávajú preto, lebo tým pomáhajú druhým. Hoci už vieme, že riziko prenosu existuje aj u zaočkovaných, je znížené (zrýchlenou reakciou imunitného systému na vírus a znížením vírusovej nálože – som menej nákazlivý a som nákazlivý kratší čas). Podstupovať subjektívne vyššie osobné riziko kvôli objektívne väčšej bezpečnosti druhých je paralelou k tomu, prečo ako kresťania ešte na zemi sme. Však už dávno by nám bolo lepšie s Pánom – a bolo by to lepšie ako pre Boha, tak aj pre nás. Avšak svojou obetavosťou môžeme vynikajúco znázorňovať osobnú obeť Ježiša. A preto je plne v súlade s kresťanským postojom ukázať na Kristovu obeť tým, že v prospech druhých sám podstúpim riziko (opäť však treba zdôrazniť, že to až tak celkom neplatí, lebo očkovanie znižuje aj moje vlastné riziko – pracujeme tu len s bežným argumentom “ja som fit, ja to nepotrebujem”).

Mgr. Miloš Masarik, PhD.
kazateľ cirkevného zboru BJB Banská Bystrica

Čítajte ďalej:
Diel I – Argumenty kresťanov proti očkovaniu
Diel II – Argumenty kresťanov v prospech očkovania
Diel III – Je očkovanie otázkou viery?
Diel IV – Zneužitie témy vakcín na šírenie falošného učenia
Diel V – Môj názor na očkovanie
Diel VI – Váš postoj k očkovaniu ako nástroj na prehodnotenie vlastnej viery