Očkovanie ako otázka viery? V

Diel V – Môj postoj k očkovaniu

Je možné, aby od nášho rozhodnutia o očkovaní záviselo, či sme stále učeníkmi Ježiša Krista?

Tejto otázke sa venujem v sérii krátkych príspevkov. Píšem ju s túžbou po zmierení v situácii, keď sa spoločnosť čoraz viac rozchádza. Tému vakcín som vybral ako príklad. Dúfam, že tieto princípy nám pomôžu orientovať sa aj v ďalších oblastiach, o ktorých teraz cirkev diskutuje, a ktoré ju začínajú rozdeľovať. Jedná sa o článok pre veriacich ľudí, používa argumenty a otvára otázky, ktoré aktuálne riešia práve kresťania… V tejto časti vyjadrím svoj vlastný postoj k očkovaniu.

Môj názor je, že očkovanie je správna vec. 

Je úplne jednoznačné, že pomohlo vykynožiť mnoho chorôb. Bolo objavené a presadené kresťanmi vďaka modlitbám. Považujem ho za súčasť Božej dobroty voči nám a s vďakou očkovanie prijímam. 

Tiež si myslím, že je to racionálne – tak ako keď sa vyberiete cestou, ktorá je bezpečnejšia, alebo si zbytočne nenapožičiavate peniaze – kto čisto racionálne počíta riziko, dá sa zaočkovať. 

Nakoniec si myslím, že ani skutočnosť, že ho štát presadzuje, nevytvára pre veriaceho z očkovania problém, ale naopak, vedie veriaceho k očkovaniu. Písmo náš učí, aby sme na zámery štátnej moci pozerali v prvom rade ako na Božie konanie, a až tam, kde nám konanie štátnej moci ničí vieru, ho odmietali. Nevylučujem, že niekoho vieru, s jeho individuálnymi skúsenosťami a postojmi môže rozhodnutie k očkovaniu nahlodať. V tomto zmysle je však moja viera zdravá, neničí ju to, ale podporuje. Ak štát presadzuje očkovanie, ktoré pomáha, za ktoré som vďačný Bohu a ktoré je racionálne, je správne ho prijímať. 

Čo s Vami, ak sa zaočkovať nedáte? Ak sa zaočkovať nedáte, pre mňa ste stále môj brat, sestra v Kristovi, ktorí majú len iný názor. Ak však niekto začne v cirkevnom zbore, za ktorý som zodpovedný, šíriť učenie, že očkovanie je odvrátením sa od Boha, budem ho v rámci svojich možností konfrontovať s pravdou.

Modlime sa. Rozhodnime sa. Nemyslime si, že naše rozhodnutie zmení naše zmierenie s Bohom na platné alebo neplatné. Netlačme v tomto zmysle na druhých. Prestaňme prijímať vyučovanie od tých, čo robia z odmietania a z prijímania očkovania podmienku vzťahu s Bohom. 

Mgr. Miloš Masarik, PhD.
kazateľ cirkevného zboru BJB Banská Bystrica

Čítajte ďalej:
Diel I – Argumenty kresťanov proti očkovaniu
Diel II – Argumenty kresťanov v prospech očkovania
Diel III – Je očkovanie otázkou viery?
Diel IV – Zneužitie témy vakcín na šírenie falošného učenia
Diel V – Môj názor na očkovanie
Diel VI – Váš postoj k očkovaniu ako nástroj na prehodnotenie vlastnej viery