Očkovanie ako otázka viery? IV

Diel IV – Zneužitie témy vakcín na šírenie falošného učenia

Je možné, aby od nášho rozhodnutia o očkovaní záviselo, či sme stále učeníkmi Ježiša Krista?

Tejto otázke sa venujem v sérii krátkych príspevkov. Píšem ju s túžbou po zmierení v situácii, keď sa spoločnosť čoraz viac rozchádza. Tému vakcín som vybral ako príklad. Dúfam, že tieto princípy nám pomôžu orientovať sa aj v ďalších oblastiach, o ktorých teraz cirkev diskutuje, a ktoré ju začínajú rozdeľovať. Jedná sa o článok pre veriacich ľudí, používa argumenty a otvára otázky, ktoré aktuálne riešia práve kresťania… 

Žiaľ, obdobie pandémie využilo niekoľko kresťanských služobníkov na to, aby z otázky, ktorá nie je zásadnou duchovnou otázkou, urobili podmienku viery. Tento “zvestný” tlak je zameraný najmä na odmietanie očkovania (v zmysle, že vakcína je falošné evanjelium), keďže v opačnej forme by nefungoval na získavanie nasledovníkov (ak očkovanie prijímate, nemáte sa od koho odlíšiť). 


Spoločenstvá, ktoré rešpektujú hygienické pravidlá, sú označované za prijímateľov falošného evanjelia a tí, ktorí podporujú očkovanie, sú označení za šíriteľov falošného evanjelia. Žiaľ, práve tu sa falošné evanjelium začína. 

Falošné učenie pôsobí veľmi často tak, že k spáse pridá podmienku, ktorou akoby apeluje na svätosť, ale v skutočnosti si vytvára vlastnú triedu kresťanstva. Falošný učiteľ, ktorý je nositeľ a garant tejto novej podmienky, uberá z Kristovej slávy, z dokonalosti jeho diela a bezprostrednosti nášho prístupu k Ježišovi. 

Je dôležité, aby sme na istej úrovni zastavili zduchovňovanie otázky vakcinácie, pretože nemá až takýto dosah na vzťah kresťana s Bohom. Každý kresťan, a aj každý kresťanský učiteľ, sa v danej otázke môže rozhodnúť mlčať, alebo môže povedať čo preferuje. Môže vyjadriť svoje presvedčenie, že sa očkovať máte alebo nemáte. Možno vie čo hovorí, možno sa mýli a bude niesť následky, ak v autorite, ktorú mu Boh dal, vyučoval to, čo nemal. Ja svoj názor na očkovanie na záver tejto série vyjadrím tiež. Toto vyjadrovanie sa však má pre každého isté hranice. 

Hranicou je, ak niekto tvrdí, že podstúpením očkovania pohŕdate evanjeliom, alebo tvrdí, že bez očkovania ste opustili Kristovu lásku. Takto vyhranený postoj sa stáva základom falošného učenia. 

Ak sa nechcete dať očkovať, ale váš brat sa dal a podporuje v tom ostatných, majte k nemu rešpekt. Ak sa chcete dať očkovať, ale vaša sestra v Kristovi vyjadruje svoje obavy, dovoľte jej, nech ich vyjadrí. Keď však narazíte na človeka, ktorý robí z očkovania podmienku viery alebo pohŕdanie vierou, poproste Hospodina o úprimnú lásku k nemu a keď ňou budete naplnení, napomeňte ho, pretože sa mýli. 

Robiť z odmietania očkovania, alebo naopak zo zaočkovania podmienku vzťahu s Bohom, je odklon od kresťanstva.  

Mgr. Miloš Masarik, PhD.
kazateľ cirkevného zboru BJB Banská Bystrica

Čítajte ďalej:
Diel I – Argumenty kresťanov proti očkovaniu
Diel II – Argumenty kresťanov v prospech očkovania
Diel III – Je očkovanie otázkou viery?
Diel IV – Zneužitie témy vakcín na šírenie falošného učenia
Diel V – Môj názor na očkovanie
Diel VI – Váš postoj k očkovaniu ako nástroj na prehodnotenie vlastnej viery