Očkovanie ako otázka viery? VI

Diel VI – Váš postoj k očkovaniu ako nástroj na prehodnotenie vlastnej viery

Je možné, aby od nášho rozhodnutia o očkovaní záviselo, či sme stále učeníkmi Ježiša Krista?

Tejto otázke sa venujem v sérii krátkych príspevkov. Píšem ju s túžbou po zmierení v situácii, keď sa spoločnosť čoraz viac rozchádza. Tému vakcín som vybral ako príklad. Dúfam, že tieto princípy nám pomôžu orientovať sa aj v ďalších oblastiach, o ktorých teraz cirkev diskutuje, a ktoré ju začínajú rozdeľovať. Jedná sa o článok pre veriacich ľudí, používa argumenty a otvára otázky, ktoré aktuálne riešia práve kresťania… V tejto časti vás chcem upriamiť na to, že nová otázka očkovania je výborný nástroj na prehodnotenie silných a slabých stránok vašej vlastnej viery.

Naše postoje v oblasti očkovania môžu odhaliť slabosť či silu našej viery. Možno sa príliš nechávame viesť strachom, možno sa nám evanjelium zdá nedokonalé na záchranu človeka, možno sme náchylní uveriť klamstvám (a preto sa neočkujeme alebo očkujeme). Využime tému očkovania aj na to, aby sme v Božom svetle uvideli, kde a prečo sme za vec viery považovali aj vlastný strach, kde sa z falošnej viery príliš upíname k tomuto životu, kde sme prijali aj klamstvá a považovali to za prejav viery.

Osobne môže mať kresťan pri mnohých bežných otázkach problém viery. Pamätám si, ako mi skvelí Rómski hudobníci povedali, že už nikdy na zábavách hrávať nebudú a nechcú podporovať svetskú hudbu. Ak by sme takýto postoj chceli podporiť, museli by sme ako kresťania ignorovať všetky ZUŠ, ktoré sa neriadia nejakými cirkevnými hudobnými osnovami (ak vôbec niečo také existuje). V živote týchto hudobníkov to však bol dôležitý bod zlomu, ktorý bolo treba podporiť. Hranie na zábavách, kde hudba intenzívne viedla nie len k radosti, ale spájala sa s nadmerným pitím alkoholu, erotikou a inou nemravnosťou, bolo symbolom ich starého života. Boli šťastní, že z toho mohli vystúpiť, riadne viesť svoje rodiny, a používať hudbu na oslavu Boha. 

Nová otázka očkovania nám nedáva priestor na to, aby sme hodnotili vieru druhých a pretvárali ich podľa svojich skúseností. Naopak, dáva nám novú možnosť lepšie poznať svoje vlastné postoje viery, podporiť to čo je v nich zdravé a znášať či dokonca prezápasiť nevýhody a slabosti, ktoré sme si rokmi nazbierali a stále si ich nesieme. 

Modlime sa. Rozhodnime sa. Bojme sa kritizovať vieru druhých v súvislosti s očkovaním, avšak odvážne preskúmajme tú vlastnú. Je možné, že pri uvažovaní nad touto otázkou spoznáme vlastný strach či nedôveru, ktoré si vyžadujú intenzívny duchovný zápas. 

Mgr. Miloš Masarik, PhD.
kazateľ cirkevného zboru BJB Banská Bystrica

Čítajte ďalej:
Diel I – Argumenty kresťanov proti očkovaniu
Diel II – Argumenty kresťanov v prospech očkovania
Diel III – Je očkovanie otázkou viery?
Diel IV – Zneužitie témy vakcín na šírenie falošného učenia
Diel V – Môj názor na očkovanie
Diel VI – Váš postoj k očkovaniu ako nástroj na prehodnotenie vlastnej viery