Category Archives: Kurzy

Podporná skupina pre smútiacich

Drahé sestry a bratia, 

vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu a s ňou spojené straty blízkych osôb prichádzame s možnosťou podpornej skupiny pre smútiacich.

Skupina je určená pre tých, ktorí prešli stratou blízkej osoby, či už teraz, alebo v dávnejšej minulosti.

Na takejto skupine je možné hovoriť o témach ako samota, perspektíva, odpustenie a podobne. Jedná sa približne o šesť stretnutí s odstupom týždňa.

Táto skupina by začala začiatkom novembra 2021, deň a čas by sme dohodli s tými, ktorí budú mať záujem.

Ak máte záujem, kontaktujte kazateľa na tel.: 0915 266 365; alebo e-mailom: kazatel.bjb.bb@gmail.com, vzhľadom na COVID situáciu sa podporné skupiny začnú najskôr 15. 11. 2022.

Staršovstvo v zbore BJB v BB

Pozývame Vás na biblický kurz o staršovstve, ktorý sa bude konať počas septembra v zbore BJB v Banskej Bystrici.

Keďže v tomto období budú prebiehať aj voľby starších, je to vhodný čas pre spoločné hľadanie a duchovnú prípravu.

Kurz pozostáva zo štyroch stretnutí, nevadí, ak niektoré vynecháte. Deň a čas vyberieme podľa toho, ktorý bude vyhovovať väčšine. Kurz bude prebiehať osobne aj online.

Obsah kurzu:
a) Modlitby za budúce staršovstvo,
b) Staršovstvo v SZ a NZ,
c) Úlohy starších,
d) Výber starších.

Pre viac info volajte: 0915266 365

Prihláste sa: PRIHLÁŠKA